Disputationer

Disputation Andrea Hållstam

This page in English
2016-10-2813:00 Aulan, hiss C, plan 6Södersjukhuset

Patients with chronic pain – quantitative and qualitative studies of treatment or rehabilitation at a pain clinic

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Smärtsektionen, Vo Ane/IVA

Opponent:

Professor Siv Söderberg, Mittuniversitetet, Avdelningen för omvårdnad, Östersund

Betygsnämnd:

Professor Ann Langius-Eklöf, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Professor Christine Brulin, Umeå Universitet, Institutionen för omvårdnad
Docent Dagmar Westerling, Lunds Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelning anestesi- och intensivvård

Handledare:

Docent Monika Löfgren, Karolinska Institutet, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Sektionen för rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus
Adjungerad professor, ÖL Britt-Marie Stålnacke, Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Rehabiliteringsmedicin
Professor, ÖL Christer Svensén, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Sektionen för anestesi- och intensivvård, Södersjukhuset

Contact person: Andrea Hållstam
Smärtforskning