"Skolan kan för lite om barn med adhd" - KINDs debattinlägg i Aftonbladet

Published 2015-10-20 09:53. Updated 2015-10-20 10:18

I en debattartikel i Aftonbladet pekar Sven Bölte, Anna Borg och Steve Berggren med flera på att lärare kan för lite om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Länkar

NeuropsykiatriNeuropsykologi