NPF-skoldagarna 2017

NPF-skoldagarna ges för tredje året i rad och är två fullmatade dagar där vi erbjuder ett innehåll som har visat sig ha betydelse för skapandet av framgångsrika lärandemiljöer i skolan. Där får du som pedagog, skolledare eller personal inom elevhälsan verktyg för att bättre förstå elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Målet är att du ska få ökade kunskaper om NPF samt strategier som du kan använda i ditt dagliga arbete. Du får ökade kunskaper kring olika sätt att förstå, genomföra och utvärdera insatser för elever med NPF som kan användas på individ-, grupp- och organisationsnivå.

KIND gjorde under 2016 en kartläggning över hur skolpersonal uppfattar sin egen och skolans möjligheter att bemöta och undervisa elever med NPF. Just nu analyseras resultaten av kartläggningen och en första sammanställning visar att 80-90 % av de tillfrågade anser att mer kunskap inom området behövs.

Målgrupp

NPF-skoldagarna vänder sig till pedagoger, skolledare och personal i elevhälsan men även till andra professioner som samverkar med skolan kring elever med särskilda behov.

Innehåll

Datum Tid Föreläsning
30 oktober 9-16 Applying a wellbeing framework to behaviours of concern
Andrew McDonnell, Honorary Professor of Autism Studies at Birmingham City University, United Kingdom
Föreläsningen ges på engelska
31 oktober 9-12 Från hjärnforskning till pedagogik
Kenth Hedevåg, specialpedagog, utbildare, föreläsare och författare
31 oktober 13-16 Kognition, affektion och relation – förutsättningar för lärande 
Nåkkve Balldin, socionom, handledare, utbildare och föreläsare

KIND

KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling, undervisning och tillämpad kliniskt arbete. I fokus är utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar inom ett flertal neuropsykiatriska/neurologiska tillstånd. Besök KIND här.

Uppdragsutbildning på KI

Karolinska Institutet levererar kompetensutveckling för landsting, kommun och företag - framför allt inom medicin, biomedicin, vård, hälsa, omsorg och tandvård och verkar därigenom för utveckling i hälso- och sjukvården och för att förbättra människors hälsa. Karolinska Institutets mål är att förse dig som kursdeltagare med de verktyg du behöver för att kunna utföra ett professionellt arbete utifrån de senaste rönen inom forskningen. Läs mer om uppdragsutbildning på KI.

Tid och plats

30 - 31 oktober 2017
09.00-16.00 båda dagarna
Aula Medica, Karolinska Institutet campus Solna, Nobels väg 6.

Pris

Ordinarie pris: 3 995 kr

Boka-tidigt-rabatt fram tom 24 september 2017: 2 295 kr

Grupprabatt
10 – 49 personer: 1 995 kr
50 < personer:      1 695 kr

Observera: För att grupprabatt ska gälla krävs en överenskommelse om antal deltagare och en fakturaadress.

Samtliga priser är exkl moms. För- och eftermiddagskaffe samt lättare lunch ingår.

Program

Här hittar du detaljerat program med mer information.

Anmälan

Anmäl dig här.

Utställare

Vill du vara med som utställare? Kontakta projektledare Christina Bäckman på Karolinska Institutet Uppdragsutbildning för mer information.

Kontakt

Handläggare

Christina Bäckman

Telefon: 08-524 864 44
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: christina.backman@ki.se