Konferenser och symposier

NPF-skoldagarna 2016

2016-10-3109:00 till 2016-11-0112:30Campus Solna

Andra upplagan av NPF-skoldagarna går av stapeln vid Karolinska Institutet den 31 oktober - 1 november 2016.

För andra året i rad anordnar KIND NPF-skoldagarna i Aula Medica på Karolinska Institutet i Solna. Årets föreläsare är välkända inom svenska skola och kommer under dessa två dagar att dela med sig av sin gemensamma expertis och presentera ett innehåll som visat sig ha betydelse för skapandet av framgångsrika lärandemiljöer i skolan. Målet med NPF-skoldagarna är att du ska få ökade kunskaper om olika sätt att bemöta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt strategier som du kan använda i ditt dagliga arbete. NPF-skoldagarna vänder sig i första hand till pedagoger, skolledare eller personal inom elevhälsan men alla är självklart välkomna. Anmälan och mer information finns här.

Citat från förra årets deltagare:

”Bra talare. Visste vad han talade om och med humor, viktigt inslag.”

” Kanon! Roligt, givande och med anknytning till våra verksamheter samt forskning och beprövad erfarenhet.”

”Fantastisk bra!”

”Mycket intressant föreläsning.”

”Bra och konkret.”

Program

31 okt 09:00-12:00
Samma möjligheter men olika förutsättningar - Hur möter vi elever som har det svårt med teoretiskt tänkande?
Gunilla Carlsson Kendall, Leg. psykolog, handledare, utbildare och författare
31 okt 13:00-14:00
Skolforskningsinstitutet – uppdrag och lägesrapport
Lena Adamsson, Docent psykologi/Direktör Skolforskningsinstitutet
31 okt 14:30-16:00
Få det att fungera för elever med NPF
Karin Forsberg, Projektledare ”Min skola”, Riksförbundet Attention
Maria Koskinen, Programansvarig ESS-gymnasiet
Joanna Lundin, Specialpedagog Källbrinksskolan
1 nov 09:00-12:00
Att utveckla undervisningen för elever med NPF
Ulrika Aspeflo, Logoped, författare, föreläsare
1 nov 13:00-16:00
Att arbeta utifrån det lågaffektiva förhållningssättet i skolan
Maria Bühler, Leg. psykolog/specialist i neuropsykologi

 

Här finns bilder och material från NPF-skoldagarna 2015 som samlade närmare 600 lärare och annan skolpersonal. 

 

Contact person: Lisa Wilsson

Länkar

NeuropsykiatriPedagogik