Konferenser och symposier

NPF-dagarna 2017

2017-11-2013:00Campus Solna

För fjärde året i rad anordnar KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) NPF-dagarna på Karolinska Institutet i Solna. Under fem dagar har du möjlighet att ta del av det senaste inom klinisk diagnostik och klinisk behandlingsforskning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och angränsande områden.

Målgrupp
NPF-dagarna vänder sig i första hand till psykologer, läkare, arbetsterapeuter, socionomer, kuratorer, kliniker och andra kliniskt verksamma inom NPF.

Program    
Datum Tid Föreläsning
20 november 13-16

Social skills group training for children and adolescents with autism spectrum disorder: Evidence and administration of the KONTAKT program
Sven Bölte, PhD, Professor at Karolinska Institutet, Sweden, and senior clinical psychologist at Stockholm County Council, Sweden
Christina Coco, clinical Psychologist at BUP-KIND and KIND at Karolinska Institutet, Sweden
Anna Fridell, Msc Psychologist at BUP-KIND and KIND at Karolinska Institutet, Sweden

21 november 9-16

On the autism spectrum: Understanding and support based on a lifespan, sex- and gender-informed perspective
Meng-Chuan Lai, MD, PhD, Assistant Professor at the University of Toronto, Canada

22 november

9-12
 

Obsessions, possessions and perceived ugliness - advances in the OCD-spectrum field
Christian Rück, Psychiatrist at Karolinska University Hospital Huddinge, Sweden, and senior lecturer and research group leader at Karolinska Institutet, Sweden

22 november 13-16 Transition to adulthood in neurodevelopmental disorder
Steve Berggren, PhD, Neuropsychologist, deputy director for KIND, head of clinical unit BUP-KIND, Sweden
23 november 9-16 Evidence-based assessment, diagnosis, and intervention for youngsters with ADHD and co-occurring specific learning disorders
Rosemary Tannock, Professor Emerita at the University of Toronto, Canada
24 november 9-12

Neuropsychiatric symptoms and syndrome links to antisocial and violent behavior
Niklas Långström, MD, PhD, Professor, Uppsala University and Karolinska Institutet, Sweden

Import to calendar