Njurmedicin

På enheten för njurmedicin forskar vi inom följande områden:

Förhindra njursvikt och dess komplikationer

Vi studerar orsakerna till att njurfunktionen sjunker hos patienter med njursjukdom och de åtgärder som har effekt för att förhindra uppkomsten av kronisk njursvikt. Dessutom söker vi orsaken till de komplikationer som uppträder sekundärt till njursvikt, såsom en ökad benägenhet för infektionssjukdomar och hjärt-kärlförkalkningar. Forskningen är både klinisk och experimentell och görs i samarbete med flera kliniker och institutioner på Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet samt med medicin- och hjärtkliniken på DS AB.

Forskare: Stefan Jacobson

Diabetesnefropati

Vi studerar om och hur C-peptid kan minska risken för uppkomst och utveckling av njursjukdom hos patienter med diabetes mellitus. Forskningen har hittills i första hand gjorts på försöksdjur men kliniska studier av effekter av C-peptid till patienter planeras.

Forskare: Björn Samnegård, e-post:bjorn.samnegard@ds.se

Omvårdnad

Forskningen inriktas huvudsakligen på individers eller grupper av individers upplevelse av hälsa/ ohälsa, livsprocecsser och behandling. Forskningen har ett patient, närstående samt hälso- och sjukvårdspersonalperspektiv. Flera doktorander finns registrerade inom området

Övergripande ämnesansvar: Universitetslektor Anne-Cathrine Mattiasson

Njurmedicin