Hud

På enheten för hud forskar vi på följande områden:

Autoimmuna sjukdomar i huden - kutan lupus erythematosus

Sjukdomen drabbar främst medelålders kvinnor, och kan gå över i en allvarlig reumatisk sjukdom systemisk lupus erythematosus (SLE). Våra studier baseras på kliniska data från patienter vid en specialmottagning som är landets enda. Vi har nyligen kartlagt förekomsten av kutan lupus erythematosus, samt samarbetar med en grupp prekliniska forskare vid centrum för molekylärmedicin vid KI. Detta samarbete har gjort det möjligt att ta frågor som formulerats ur det patientnära arbetet, till preklinisk frontlinjeforskning.

Nya frågeställningar som undersöks är hur lupus i huden förekommer vid SLE, och i vilken utsträckning hudcancer, till exempel malignt hudmelanom, förekommer hos dessa patienter.

Forskare: Filippa Nyberg

Jämlik vård

Forskare: Lena Waernulf e-post:lena.waernulf@ds.se

Omvårdnad

Forskningen inriktas huvudsakligen på individers eller grupper av individers upplevelse av hälsa/ ohälsa, livsprocecsser och behandling. Forskningen har ett patient, närstående samt hälso- och sjukvårdspersonalperspektiv. Flera doktorander finns registrerade inom området

Övergripande ämnesansvar: Universitetslektor Anne-Cathrine Mattiasson