Forskarutbildning

 Denna information vänder sig till blivande och registrerade doktorander samt handledare vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus! 

Utbildningen leder antingen till en licentiatexamen eller till en doktorsexamen. En godkänd doktorsexamen är den högsta utbildningsexamen man erhålla i Sverige. Nästan hälften av landets doktorer i medicinsk vetenskap utbildas idag vid KI.

Observera att det finns dels generella regler och riktlinjer för forskarutbildningen inom Karolinska Institutet, men att även institutionen har sina riktlinjer som måste följas.

Läs mer om forskarutbildning på KI generellt 

Ansökan till forskarutbildning vid KIDS

Som doktorand på KIDS arbetar man även kliniskt, t.ex. som läkare eller sjuksköterska. Även handledare och de inom ledningen har klinisk tjänstgöring. God förberedelse och framförhållning tidsmässigt gör att din fråga eller ditt ärende kan hanteras på bästa möjliga sätt.

Läs mer om ansökan till forskarutbildning

Handledarcertifiering vid KIDS

För att tillförsäkra kvalitet och god handledning, kommer vi på KI DS att införa handledarcertifiering.

Införande av handledarcertifiering beslutades på FoUU kommitténs senaste möte VT 2016, och finns redan genomfört på en annan av KI:s institutioner (Inst f klin neurovet).

Rent konkret tillgår handledarcertifieringen enl följande:

1. Handledaren fyller i ett kort formulär och lämnar in detta + ett kort CV (max 3 A4 sidor) till institutionens administratör för forskarutbildning (Nina Ringart)

2. Institutionen granskar

3. Prefekt beslutar

Processen för handledarcertifiering sammanfattas här:

Blanketter och dokument inom forskarutbildningen

Blanketter och dokument

Antagningsnämnd

Antagningsnämnden till forskarutbildningen granskar ansökningar och sammanträder två gånger per termin. 

Tillgodoräknanden inom forskarutbildningen

Vad är ett tillgodoräknande? Läs mer om tillgodoräkande samt inrapportering av poäng.

 

Årlig uppföljning

Enligt högskoleförordningen måste årlig uppföljning av den individuella studieplanen ske minst en gång per år.

Årlig uppföljning (Word-blankett)
 

Halvtidskontroll

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och bör ske två år efter registrering eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts.

Anvisningar inför halvtidskontroll på KIDS (pdf)
Om halvtidskontroll på KI (Internwebben)

Disputation

Vid institutionen finns rutiner att följa i samband med disputationsprocessen: 

Disputationsrutiner KIDS (pdf)

Allmänna instruktioner om processen hittar du på sidorna Dags att disputera (Internwebben)

Doktorandprojekt

Här listas alla doktorander, deras projekt och handledare. Doktorandprojekt

Administration forskarutbildning

Studierektor forskarutbildning

Håkan Wallén

Telefon: 08-123 567 84
Mobil: 0707-37 49 35
E-post: hakan.wallen@ds.se

Personaladministratör och administratör forskarutbildning

Nina Ringart

Telefon: 08-123 564 12
Mobil: 076-949 49 65
E-post: nina.ringart@ds.se

Institution