Forskargrupp Peter Henriksson

This page in English

Vår forskargrupp studerar insjuknande i hjärt-kärlsjukdom med speciellt fokus på sambandet med könshormoner. Forskningsmetodiken är såväl epidemiologisk, systembiologisk som experimentell.

Peter HenrikssonEtt aktuellt forskningsområde är in vitro fertilisering (provrörsbefruktning) där vi studerar såväl hemostas, lipidomsättning som risken att insjukna i venös tromboembolism och lungembolism. Samarbete med ett flertal forskargrupper inom dessa forskningsområden är etablerat. Inom gruppen finns också metodkunskap för mikrocirkulatoriska studier på såväl djur som människa. Statistisk metodkunskap finns vilken kommer väl till pass för vår systembiologiska ansats.

Ett ytterligare forskningsområde är studier av professionellt beslutsfattande (implementeringsforskning) och patienters beslut. I detta sammanhang används den PLS (Projection to Latent Structures)-statistik som även används vid de systembiologiska studierna. Vi har även medicinskt pedagogiska projekt där denna statistiska metod används för att se vad i lärprocesserna som har störst påverkan på studieresultaten.

Samarbetspartners är professorerna Outi Hovatta, Anders Ekbom, Bo Angelin, Åke Pousette, Mats Rudling, Håkan Hult samt docenterna/universitetslektorerna Anna Kiessling och Håkan Wallén.

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare: Professor, överläkare Peter Henriksson
Med dr, överläkare, Eli Westlund, e-post eli.westerlund@ki.se
Leg sjuksköterska, doktorand Susanne Groot-Jensen
Med dr, leg sjuksköterska Carolin Nymark
Leg läkare Andreas Fernström, e-post andreas.fernstrom@ds.se
Leg sjuksköterska, doktorand Ann Hägg-Martinell
Med dr, överläkare,  Karin Hallin
Universitetslektor, överläkare Anna Freyschuss, e-post anna.freyschuss@ki.se
Med dr, leg läkare,  Aleksandra Antovic

Utvalda publikationer

23321489

22207727

22154245

21555748

21848903

24760258

24698527

Hjärt-kärlsjukdomar