Forskargrupp Hans Persson

Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom med besvärlig prognos där patienterna begränsas av nedsatt ork, andnöd och vätskesvullnader. Orsakerna är många men domineras i Sverige av högt blodtryck och genomgången hjärtinfarkt. Hälften av patienterna har s.k. diastolisk hjärtsvikt, hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion. Hjärtsvikt är den vanligaste anledningen till somatisk sjukhusvård för vuxna patienter.

Vi undersöker

  • förändring i förekomst och bakgrundsfaktorer samt betydelse av hjärtsvikt och nedsatt diastolisk och systolisk hjärtfunktion efter hjärtinfarkt under 12-15 år i nationella registret RIKS-HIA.
  • om betydelsen av natriuretisk peptid (NT-proBNP) för behandlingsstyrning samt betydelsen för patofysiologi vid diastolisk hjärtsvikt.
  • om biokemiska markörer för myokardfibros spelar roll för prognos och sjukdomsutveckling vid akut och kronisk hjärtsvikt samt relation till systolisk och diastolisk hjärtfunktion.
  • om hjärtats struktur samt diastoliska funktion spelar roll för utveckling av förmaksflimmer hos patienter utan tidigare känt flimmer.
  • om sköterskeintervention med stresshanteringsprogram förbättrar hjärtsviktspatientens välbefinnande och livskvalitet.
  • om stödjande sköterskeintervention (coach) kan minska behovet av återinläggningar för hjärtsviktspatienter med återkommande behov av sjukhusvård.

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare: Överläkare, docent Hans Persson
Specialistläkare Liyew Desta
Bitr överläkare Hans Erntell
Specialistläkare Johan Löfsjögård
Bitr överläkare Dmitri Matan, e-post:dmitri.matan@ds.se
Leg sjuksköterska Catarina Nahlén
Överläkare David Waldenhjort

Utvalda publikationer

Long term health care consumption and cost expenditure in systolic heart failure.
Mejhert M, Lindgren P, Schill O, Edner M, Persson H, Kahan T
Eur. J. Intern. Med. 2013 Apr;24(3):260-5

Weight monitoring in patients with severe heart failure (WISH). A randomized controlled trial.
Lyngå P, Persson H, Hägg-Martinell A, Hägglund E, Hagerman I, Langius-Eklöf A, et al
Eur. J. Heart Fail. 2012 Apr;14(4):438-44

Prognostic value of baseline plasma amino-terminal pro-brain natriuretic peptide and its interactions with irbesartan treatment effects in patients with heart failure and preserved ejection fraction: findings from the I-PRESERVE trial.
Anand I, Rector T, Cleland J, Kuskowski M, McKelvie R, Persson H, et al
Circ Heart Fail 2011 Sep;4(5):569-77

Improved pharmacological therapy of chronic heart failure in primary care: a randomized Study of NT-proBNP Guided Management of Heart Failure--SIGNAL-HF (Swedish Intervention study--Guidelines and NT-proBNP AnaLysis in Heart Failure).
Persson H, Erntell H, Eriksson B, Johansson G, Swedberg K, Dahlström U
Eur. J. Heart Fail. 2010 Dec;12(12):1300-8

EURObservational Research Programme: the Heart Failure Pilot Survey (ESC-HF Pilot).
Maggioni A, Dahlström U, Filippatos G, Chioncel O, Leiro M, Drozdz J, et al
Eur. J. Heart Fail. 2010 Oct;12(10):1076-84

Hjärt-kärlsjukdomar