Forskargrupp André Stark

This page in English

Forskargruppens huvudinriktning är endoprotes- och traumaforskning.

Med hjälp av Radiostereometrisk analys (RSA) detekteras huruvida nya protessystem i olika leder såsom exempelvis höft, knä och axel, kommer att sitta fast eller lossna i framtiden. Detta är viktigt i syfte att förhindra att onödigt många patienter blir föremål för en ej tillräckligt prövad protes, vilket kan leda till stort lidande för den enskilde patienten och stora kostnader för samhället. Ett annat problem vid protesersättning hos en åldrande befolkning gäller förekomsten av minskad bentäthet och osteoporos. Detta studeras genom dexamätning och datotomografi. Olika medicinska och kirurgiskt tekniska behandlingskoncept kommer här att provas och utvärderas.

Vid utvärdering av olika protessystem kommer olika svenska register att användas liksom prospektivt randomiserade studier. Detta gäller även kirurgisk behandling av höftfrakturer.

I syfte att optimera behandlingen för patienter med höftfrakturer utvärderas och jämförs flera olika vägar genom sjukvården både ur ett patientsäkerhetsperspektiv och ett hälsoekonomiskt perspektiv varvid det sker ett samarbete med hälsoekonomer vid LIME/KI och Linköpings Universitet.

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare: Professor André Stark
Docent, överläkare Olof Sköldenberg
Med dr, överläkare Björn Salomonsson
Med dr, överläkare Olle Muren, e-post:olav.muren@ds.se
Med dr, överläkare Henrik Bodén, e-post: henrik.boden@ds.se
Med dr, överläkare Thomas Eisler, e-post: thomas.eisler@ds.se
Docent, överläkare Torbjörn Ahl, e-post: torbjorn.ahl@ds.se
Med dr, Specialistläkare  Max Gordon
Med dr, överläkare Mats Salemyr, e-post: mats.salemyr@ds.se
Doktorand, Bitr. överläkare Ghazi Chammout
Doktorand, Forskningssjuksköterska Paula Kelly-Pettersson
Doktorand, Bitr överläkare Agata Rysinska
Doktorand, ST-läkare Magnus Ödquist
Doktorand, Bitr. överläkare Soheila Zhaeentan
Med dr, Kvalitetsutvecklare Bodil Samuelsson
Med dr, Leg ssk Maria Unbeck
Med dr, överläkare  Karin Hallin e-post:karin.hallin@capio.se

Utvalda publikationer

The effect of weekly risedronate on periprosthetic bone resorption following total hip arthroplasty: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.
Sköldenberg O, Salemyr M, Bodén H, Ahl T, Adolphson P
J Bone Joint Surg Am 2011 Oct;93(20):1857-64

Measurement of migration of a humeral head resurfacing prosthesis using radiostereometry without implant marking: an experimental study.
Sköldenberg O, Odquist M
Acta Orthop 2011 Apr;82(2):193-7

Attenuation of pain and inflammation in adjuvant-induced arthritis by the proteasome inhibitor MG132.
Ahmed A, Li J, Ahmed M, Hua L, Yakovleva T, Ossipov M, et al
Arthritis Rheum. 2010 Jul;62(7):2160-9

Reduced dislocation rate after hip arthroplasty for femoral neck fractures when changing from posterolateral to anterolateral approach.
Sköldenberg O, Ekman A, Salemyr M, Bodén H
Acta Orthop 2010 Oct;81(5):583-7

A new uncemented hydroxyapatite-coated femoral component for the treatment of femoral neck fractures: two-year radiostereometric and bone densitometric evaluation in 50 hips.
Sköldenberg O, Salemyr M, Bodén H, Lundberg A, Ahl T, Adolphson P
J Bone Joint Surg Br 2011 May;93(5):665-77

Age- and health-related quality of life after total hip replacement: decreasing gains in patients above 70 years of age.
Gordon M, Greene M, Frumento P, Rolfson O, Garellick G, Stark A
Acta Orthop 2014 Jun;85(3):244-9

The influence of comorbidity scores on re-operations following primary total hip replacement: comparison and validation of three comorbidity measures.
Gordon M, Stark A, Sköldenberg O, Kärrholm J, Garellick G
Bone Joint J 2013 Sep;95-B(9):1184-91

Material- och protesteknikTrauma