Enheten för rehabiliteringsmedicin

På enheten för rehabiliteringsmedicin forskar vi inom en rad olika områden, som presenteras nedan. Ansvarig för enheten är professor Kristian Borg

Prognostik och intervention efter förvärvad hjärnskada hos vuxna 

Gruppen bedriver kliniska studier kring centrala frågeställningar hos patienter, som ingår i klinikens regionansvar för tidig rehabilitering efter förvärvad hjärnskada (vanligen stroke eller traumatisk hjärnskada) hos vuxna. Studier bedrivs på alla nivåer - från små lokala, explorativa studier till stora randomiserade, kontrollerade behandlingsstudier i samarbete med andra grupper nationellt och internationellt. Profilområden är svår medvetandestörning (Alison Godbolt et al), traumatisk hjärnskada (Catharina Nygren de Boussard et al), hjärnans plasticitet och återhämtning av handfunktion efter stroke (Påvel Lindberg et al), rehabilitering med ny teknik vid central pares (Susanne Palmcrantz et al) och icke-invasiv elektrostimulering (Elena Pavlova et al).
Vårt övergripande mål är att kunna erbjuda individuellt utformade behandlingsprogram på basen av detaljerad kartläggning av hjärnans funktion med modern hjärnavbildning och av klinisk funktion med nya mätinstrument och med användning av nya behandlingsmetoder inklusive farmaka, icke-invasiv hjärnstimulering och teknik. 

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Senior Professor, överläkare Jörgen Borg

Med dr, överläkare Catharina de Boussard, e-post: catharina.nygren-deboussard@sll.se

Doctor of Medicine, överläkare Alison Godbolt

Docent, fysioterapeut Påvel Lindberg

Med dr, sjukgymnast Susanne Palmcrantz, e-post: susanne.palmcrantz@ki.se

Med dr, postdoc Elena Pavlova

Doktorand, specialistläkare Giedre Matuseviciene 

Doktorand, specialistläkare Anna Tölli 

Doktorand, leg läk Gaia V Pennati 

Doktorand, sjukgymnast Anneli Wall 

Doktorand, sjukgymnast Jeanette Plantin 

Doktorand, logoped Helena Hybbinette

Utvalda publikationer

Associations between care pathways and outcome 1 year after severe traumatic brain injury.
Godbolt A, Stenberg M, Lindgren M, Ulfarsson T, Lannsjö M, Stålnacke B, et al
J Head Trauma Rehabil ;30(3):E41-51

Clinical application of the Hybrid Assistive Limb (HAL) for gait training-a systematic review.
Wall A, Borg J, Palmcrantz S
Front Syst Neurosci 2015 ;9():48

Normative NeuroFlexor data for detection of spasticity after stroke: a cross-sectional study.
Pennati G, Plantin J, Borg J, Lindberg P
J Neuroeng Rehabil 2016 Mar;13():30

Ansvarig för forskningen inom Prognostik och intervention efter förvärvad hjärnskada hos vuxna : Senior Professor Jörgen Borg

Anknuten

Jörgen Borg

Telefon: 08-123 552 56
E-post: Jorgen.Borg@ki.se