Antagningsnämnd till forskarutbildning

Antagningsnämnden till forskarutbildningen vid KIDS granskar och bedömer de ansökningar som inkommit. Nämnden rekommenderar ett beslut som dokumenteras i minnesanteckningsform. Det är emellertid prefekten som beslutar om sökanden skall antas.

Antagningsnämnden består av:

  • Håkan Wallén, adjungerad professor, studierektor, hjärtkliniken
  • Jonas Spaak, med dr, hjärtkliniken
  • Bruna Gigante, docent, hjärtkliniken
  • Monica Rydell-Karlsson, med dr, Sophiahemmets Högskola
  • Anna Kiessling, universitetslektor, KIDS
  • Olof Sköldenberg, docent, ortopedkliniken
  • Mahmood Mahmood, doktorandrepresentant, ortopedkliniken
  • Charlotte Thålin, doktorandrepresentant, medicinkliniken
  • Nina Ringart handläggare forskarutbildning

Länkar