Ansökan till forskarutbildning

Forskarutbildning vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS) leder antingen till en licentiatexamen eller till en doktorsexamen. En godkänd doktorsexamen är den högsta utbildningsexamen man kan ta i Sverige. Nästan hälften av landets doktorer i medicinsk vetenskap utbildas idag vid KI.

Ansökan till forskarutbildning HT 2016

27 september 2016 - antagningsseminarium kl 13:20

Ansökan ska vara inlämnad senast den 13 september 2016, kl. 16:00

30 november 2016 - antagningsseminarium kl 13.20

Ansökan ska vara inlämnad senast den 16 november 2016, kl. 16:00

Observera! För att kunna ansöka till forskarutbildning på KI DS måste ett större externt anslag ha erhållits i konkurrens och detta anslag skall omfatta aktuellt doktorandprojekt.

Ansökan skall ha godkänts av respektive kliniks FoUU-grupp. Brev med godkännande måste bifogas.

För antagning till forskarutbildningen vid KI DS gäller att tilltänkt huvudhandledare är verksam vid KI DS.

Kom ihåg följande när ni fyller i ansökan:

 • Gå in på KI:s webbplats/forskarutbildning för ladda ned aktuella blanketter
 • Kryssa i alla rutor som är väsentliga för er
 • Om handledare är docent - kryssa i år när han/hon blev docent
 • Underskrifter från samtliga involverade måste finnas
 • Handledarintyg för samtliga handledare måste bifogas
 • Skriv ned en tydlig finansieringsplan

Ansökan skickas eller lämnas in till:

Nina Ringart, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm.

Presentationen av projektet skall framföras på engelska språket och inte vara mer än 15 min långt, samt innefatta kort bakgrund, målsättning/hypotes, metod och genomförande. 

Observera! Det är obligatoriskt att någon av handledarna (företrädesvis huvudhandledaren) närvarar vid seminariet.

Välkommen med din ansökan!

Håkan Wallén, studierektor forskarutbildning Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Ansökans innehåll

Ansökan ska innehålla följande:
Ett original med:

 • Godkänd behörighetsbedömning  (blankett 1) Handläggning kan ta upp till 3 veckor
 • Ansökan till forskarutbildning (blankett 2)
 • Individuell studieplan (blankett 3) OBS! Enkelsidig!
 • Forskningsplan
 • Etisk godkännande samt fullständig forskningsetisk ansökan
 • Blivande doktorandens CV, inklusive specialistkompetenser (max 3 sidor) samt samtliga handledares CV (max 3 sidor).
 • Intyg på att handledarna har genomfört handledarkurs
 • Brev med godkännande från klinikens FoUU-grupp
 • Tillgodoräknande av kurser (blankett 13)
 • Notera att blankett 1 skall skickas in till följande adress: UFS/BFN, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm för godkännande av behörighet. När behörigheten är godkänd skall blankett 1 bifogas ansökan.

8 kopior (sorterade)

 • Ansökan om antagning till forskarutbildning (blankett 2)
 • Individuell studieplan (ISP) (blankett 3)
 • Forskningsplan
 • Blivande doktorandens CV samt samtliga handledares CV (max 3 sidor).
 • Etisk godkännande samt fullständig forskningsetisk ansökan
 • Intyg på att handledarna har genomfört handledarkurs
 • Brev med godkännande från klilnikens FoUU-grupp

Tillgodoräknande och rapportering av poäng och kunskaper

Läs mer om tillgodoräknande i dokumentet PM Kurspoäng

Blankett 13: Tillgodoräknande och rapportering av poäng och kunskaper

 

Länkar