Protokoll - Konsistoriet

This page in English

Protokoll från konsistoriets sammanträden publiceras efter justering. För originalhandlingar (eller åtkomst av äldre protokoll) kontakta gärna samordnaren.

2017

2017-01-31

2017-02-20

2017-04-26

2017-06-07

Tidigare än 2017

Protokoll från 2010 till 2016

Kontakt

Samordnare

Claes-Olov Fälth

Telefon: 08-524 865 73
Enhet: Juridiska avdelningen
E-post: Claes-Olov.Falth@ki.se

Länkar

LedningStyrelse