Kontaktkort och personallistor

This page in English

KI:s personalkatalog (även kallad KIMKAT) är kopplad till webbplatsen, så att vi kan visa kontaktuppgifter från den på olika sätt. Vilket kontaktkort du väljer att använda beror på vilken information som ska presenteras.

Standardkontaktkort

Alla anställda och anknutna vid Karolinska Institutet har ett KI-ID som är unikt för varje person. Detta KI-ID används i standardkontaktkorten, vilka är tillgängliga för alla redaktörer över hela webbplatsen. Korten är kopplade till vår personalkatalog (KIMKAT) och uppdateras dynamiskt då ändringar sker.

Detta kontaktkort skapar du inte själv som redaktör – det finns redan i systemet.

När du ska infoga ett kontaktkort till en person som har ett KI-ID, använd i första hand detta alternativ.

Den information som visas i kontaktkortet är namn, titel, e-postadress, telefon och organisatorisk tillhörighet. Om personen i fråga har alddat upp en bild på sig själv på sin profilsida så visas den här också.

Leta upp en persons ki-id

I resultatet under namnet står sökvägen till personens profilsida och i sökvägen hittar du KI-ID för personen, oftast de tre första bokstäverna i förnamn och efternamn.

Du kan också se ki-id i den globala adresskatalogen i outlook:

Infoga ett standardkontaktkort

Skriv in ki-id inom klamrarna i kodsnutten

Array

. Du måste alltså skriva även contact-card och klamrar för att det ska fungera. I rutan under body finns även dessa kodsnuttar som hjälptexter.

Systemförvaltare

Kristina Sommar

Telefon: 08-524 836 11
Enhet: Tjänster
E-post: Kristina.Sommar@ki.se

Eget kontaktkort (Contact card)

Ibland har du som redaktör behov av att skapa egna kontaktkort, exempelvis om personens mobiltelefonnummer ska visas (använd KIMKAT card) eller om personen eller funktionen saknar KI-ID (använd Custom card). Notera att de kontaktkort du skapar själv enbart går att använda på den sajt som kontaktkortet skapas på.

Gå till menyn Add content och välj Contact card.

Language – går ej att ändra här.

Title – namnet på kontaktkortet. Titeln visas enbart i administratörsgränssnittet. Använd en så beskrivande titel som möjligt, t.ex. ”XX i rollen som föreståndare”.

Type of card – välj typ av kontaktkort. Obligatoriskt.

KIMKAT card

Detta kontaktkort skapar du själv. Även detta kort har koppling till personalkatalogen. Skillnaden mot standardkontaktkortet är att du som redaktör kan göra vissa justeringar av vilka data som visas, till exempel visa mobiltelefonnummer och ändra titel på en person. Detta är framförallt användbart då du behöver visa en person i en annan kontext.

Person – Sök fram den person som kontaktkortet gäller.

Display cell phone – Kryssa i detta fält om du vill visa personens mobiltelefonnummer. Detta förutsätter att telefonnumret finns inlagt i KIMKAT.

Display organisational unit – Kryssa i detta fält om du vill att personens enhet ska visas i kontaktkortet.

Display institution – Kryssa i detta fält om du vill att personens institution ska visas i kontaktkortet.

OBS! Notera att bilden till även denna typ av kontaktkort hämtas från profilsidan.

Exempel. Hans-Gustaf Ljunggren i egenskap av dekanus för forskning och utan institutionstillhörighet:

Dekan

Hans-Gustaf Ljunggren

Telefon: 08-524 867 87
E-post: Hans-Gustaf.Ljunggren@ki.se

Custom card

Används i de fall du behöver skapa ett kontaktkort för en funktion, ex Registrator, eller om personen i fråga saknar ett KI-ID. Fyll i de fält som ska visas i kontaktkortet.

Ibland kan du som redaktör även vilja fylla i lite fylligare text för en funktion eller en tjänst, till exempel öppettider. Fyll i förekommande fall i denna information i fältet body så visas det under övriga fält i kontaktkortet.

För att skapa ett custom card väljer du det och fyller sedan i de fält du behöver.

Exempel: Registrator

Telefon: 08-524 865 95
Fax: 08-31 11 01
E-post: registrator@ki.se
Adress: Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 5, Solna

Öppettider:

Måndag-torsdag: 9.00-11.30 och 13.00-15.30
Fredag: 9.00-11.30 och 13.00-15.00

Använda egna kontaktkort

När du skapat ett eget kontaktkort enligt avsnittet ovan infogar du det på sidan på följande sätt:

  1. Klicka på länken Contact card generator widget som du hittar under bodyrutan.
  2. Skriv in namnet på kontaktkortet (till exempel Registrator) och klicka Get code.
  3. Kopiera koden som du erhåller - till exempel
  4. Infoga denna i bodytext

Personallistor

Du som redaktör kan skapa dynamiska listor på personer som tillhör en organisatorisk enhet (ou). Detta kan vara praktiskt när du exempelvis vill lista alla medarbetare på en enhet eller i en forskargrupp. Listan genereras via KIMKAT och uppdateras automatiskt när informationen i databasen uppdateras.

OBS! Den organisatoriska enheten måste finnas i KIMKAT för att listan ska kunna genereras.

Organisatorisk enhet – hitta id-nummer

Alla organisatoriska enheter som är definierade i vår personalkatalog (KIMKAT) har ett eget id-nummer.

En organisatorisk enhets id-nummer hittar du för närvarande enklast i den gamla personalkatalogen. Du hittar även länken i verktygslisten på Internwebbens startsida.

När du har lokaliserat din organisatoriska enhet, notera id-numret i slutet av URL:en:

Infoga en lista på en sida

För att lista medarbetare i en organisatorisk enhet (till exempel en avdelning eller forskargrupp) lägger du in den kodbit med klamrar som också finns beskriven under bodyfältet.

Exempel: [ou:nummer]. Då genereras en lista över medarbetare som tillhör denna organisatoriska enhet.

Obs! Ibland kan en person förekomma två gånger i listan. Det beror i så fall på att personen har två olika anställningar eller har lagts in flera gånger i Kimkat. Alla sådana personärenden hanteras av Kimkat-administratören på institutionen.

Exempel, personal på IT-avdelningen, ou-nummer 779:

Per AllerstavDrifttekniker, Teamledare
Magnus AnåSystemadministratör
Ramtin AshhadiProjektledare
Ulvi AtalarDrifttekniker
Anders BergqvistDrifttekniker
Peter BookAvdelningschef
Pratap ChatterjeeSystemutvecklare
Anton DahlbergSystemadministratör
John EkareSystemutvecklare
Jan EngwallKonsult
Parisa FarzbodSystemförvaltare
Johan FredinDatabastekniker
Alex GaticaSystemförvaltare
Muj GellvénSystemförvaltare
Martina GidlöfSamordnare
Catharina HaegerEkonomicontroller
Johan HagelinSystemförvaltare
Tina HarbertsProjektledare
Torbjörn HeinlaidDrifttekniker
Tommi HimmelroosSystemutvecklare
Marcus IsbergKonsult
Eric JohanssonDrifttekniker
Stefan KaptensSystemadministratör
Jacob KarlssonSystemadministratör
Viktor KarlssonKommunikatör
Kent KarlssonDrifttekniker
Christer KarlssonDrifttekniker
Caroline KarlssonBudgetsamordnare
Vito KasimDrifttekniker
Michal KmentDrifttekniker
Patrik KrantzDrifttekniker
Tiina LaasSystemadministratör
Tobias LagerbjelkeNätverkstekniker
Sten LannerströmKonsult
Peter LarssonSystemadministratör
Hanna LindKommunikatör
Mathias LionSystemutvecklare, Teamledare
Joachim LundströmSystemadministratör
Birgitta LönnerbergEnhetschef
Marie LöwinderSystemadministratör
Stefan MatovicDrifttekniker
Ulf MorgellProjektledare
Ali NazarKonsult, Systemutvecklare
Ann-Mari NinnasSystemförvaltare
Lena NordlöfSystemförvaltare
Lena NordqvistSamordnare
Peter OssmanDatabassamordnare
Martin PousetteNätverkstekniker
Yvonne PriméSystemadministratör
Oscar RamsinDrifttekniker
Gustaf RislingEnhetschef/projektansvarig
Urban RyttmarkerIT-specialist
Johan SandfeldtIT-specialist
Juan SilvaNätverkstekniker
Kristina SommarSystemförvaltare
Jessica SommerdahlKonsult
Julio Cesar Soto GarrafaSystemutvecklare
Christian SporreSystemadministratör
Cecilia StesserSystemadministratör
Henrik SvanSystemadministratör
Tuula TalsoSystemadministratör
Tony TaponenSystemadministratör
Ranjan ThangarajahNätverkstekniker
Susanne TorellEnhetschef
Helena TörnquistSamordnare
Jasin UthmanSystemadministratör
Fredrik WallströmIT-specialist
Inger WodeliusEnhetschef
Fernando ZamudioNätverkstekniker
Sebastian ZanderEnhetschef
Ove ÅbergNätverkstekniker

Redaktör