Konferenser och symposier

Konferens om värdebaserad vård– med professor Michael E. Porter

2014-11-2508:30 till 2014-11-2616:00 Aula MedicaCampus Solna

Perspektiv på sjukvårdens framtida organisation och styrning.

Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter som möjligt med en så låg resursåtgång som möjligt. Ramverket är utvecklat av Michael Porter vid Harvard Business School och har fått stor genomslagskraft internationellt under de senaste åren. I Sverige pågår spännande utvecklingsarbeten på flera nivåer i hälso- och sjukvården. Välkommen till en konferens med nationella och internationella experter inom värdebaserad vård. Under konferensen kommer teoretiska och praktiska aspekter på värdebaserad vård, tidiga resultat från Sveus-arbetet samt andra aktuella arbeten i Sverige och utomlands att presenteras och diskuteras. Särskilt fokus kommer att läggas vid framgångsfaktorer, utmaningar och behov av nationell samverkan.

Inbjudan i pdf format.

ANMÄLAN OCH PROGRAM: www.sveus.se

KONTAKTPERSON: maria.lundmark@ivbar.com, 070-661 08 09

Contact person: Mats Brommels