Disputationer

Disputation - Edison Manrique-Garcia

2014-10-0309:00 Inghe-salen, Widerströmska Huset, Tomtebodavägen 18A, SolnaCampus Solna

Cannabis, schizophrenia and other psychoses longitudinal studies on swedish conscripts

Huvudhandledare: Professor Peter Allebeck, Karolinska institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap

Bihandledare: Docent Christina Dalman, Karolinska institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap

Fakultetsopponent: Professor Sir Robin Murray, King’s College London, Institute of Psychiatry

Betygsnämnd:

Professor Lars Farde, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Docent Tom Palmstierna, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Docent Agneta Öjehagen, Lund Universitet, Enheten för psykosociala interventioner och för beroendetillstånd

Contact person: Edison Manrique-Garcia