Utbildning vid KBH på grund- och avancerad nivå

This page in English

Alla kurser inom barnmorskeprogrammet är förlagda till institutionen. Vid KBH ges även kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom. KBH är också ansvarig för läkarprogrammets kurs Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling vilket innefattar de kliniska disciplinerna obstetrik och gynekologi samt barn- och ungdomsmedicin med subspecialiteter.

Läkarstudenterna har även möjlighet att gå studentvalda kurser vid KBH. Institutionen erbjuder även fristående kurser och uppdragsutbildningar och som ett led i vårt internationaliseringsarbete tar vi varje år emot utbytesstudenter från hela världen.

Mer information om vårt utbildningsutbud hittar du här: