Utbildning vid KBH på grund- och avancerad nivå

Alla kurser inom barnmorskeprogrammet är förlagda till institutionen. Vid KBH ges även kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom. KBH är också ansvarig för läkarprogrammets kurs Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling vilket innefattar de kliniska disciplinerna obstetrik och gynekologi samt barn- och ungdomsmedicin med subspecialiteter.

Läkarstudenterna har även möjlighet att gå studentvalda kurser vid KBH. Institutionen erbjuder även fristående kurser och uppdragsutbildningar och som ett led i vårt internationaliseringsarbete tar vi varje år emot utbytesstudenter från hela världen.

Mer information om vårt utbildningsutbud hittar du här: