Utbildning på KBH

This page in English

Utbildningen vid KBH har en stark anknytning till forskning och klinik.  

KBH bedriver omfattande utbildning, bl.a. på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.