Reproduktiv hälsa

This page in English

Vår forskning utvecklar kunskapsområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (mänsklig reproduktion och livets början).

Detta sker dels genom att bedriva forskning och forskarutbildning inom ämnet, och dels genom att utbilda blivande barnmorskor på hög internationell kvalitetsnivå.

Den forskning som bedrivs är till största delen kopplad till barnmorskans kliniska verksamhet. Forskningens vetenskapsteoretiska förankring hämtas därför framförallt från vård och folkhälsovetenskap, men också till viss del från samhälls- och beteendevetenskap samt medicinsk vetenskap.

Forskningsprojekt

  • Rutiner i samband med förlossning, kejsarsnitt, smärtlindring och för tidigt födda barn samt dessas effekt på mor/föräldrar-barninteraktion, välmående (såväl fysiologiskt som psykologiskt/beteendemässigt) samt amning.
  • Normalförlossning och hur detta definieras och upplevs av vårdtagaren samt studier som inkluderar tiden före och efter barnafödseln (KUB-projektet).
  • Komplexiteten att som tonåring bli gravid och därigenom ta ställning för föräldraskap eller abort.
  • Infertilitet, psykisk ohälsa samt socialt stöd i samband med livets olika reproduktiva faser.

Vi söker deltagare till en forskningsstudie om

Föräldrautbildning - stress och livskvalitet under graviditeten och som förälder

Om du är gravid och känner dig stressad inför att föda barn eller bli förälder, om du exempelvis har ett stressigt jobb eller är oroad över din livssituation, finns nu en möjlighet till extra stöd genom att delta i ovanstående forskningsstudie vid Karolinska Institutet.


Utbildning

Varje år utexamineras 64 barnmorskor och ett stort antal doktorander utbildas fortlöpande. Vi anordnar även magisterkurser, fristående kurser samt uppdragsutbildningar för olika målgrupper inom ämnesområdet.

Två av våra forskargrupper inom området:

Forskargrupp Forskargruppsledare
Vård vid barnafödande Ulla Waldenström
The 3B research group (Babies Best Beginnings), Parenting and Childbirth Research (in english) Helena Lindgren
Omvårdnad