Reproduktionsendokrinologi

This page in English

Forskargruppsledare:

Forskare

Lena Sahlin

Telefon: 08-517 734 91
Enhet: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: Lena.Sahlin@ki.se

Hormoneffekter i reproduktionsorgan

Fokus för våra projekt är steroidhormonreglering i kvinnors reproduktionsorgan. 1996 upptäcktes en andra typ av östrogenreceptor, ERβ, och följaktligen kallas den tidigare kända östrogenreceptorn numera för ERα. För att bestämma regleringen av dessa, samt övriga steroidhormonreceptorer och andra hormonberoende faktorer i olika vävnader, studerar vi uttrycket vid t ex olika endokrina tillstånd.

Vi studerar också samspelet mellan steroidhormonreceptorerna och hormonberoende faktorer. På senare år har också membran-bundna receptorer identifierats, t ex GPER (G-protein bound estrogen receptor 1), PGRMC (progesterone receptor membrane component) 1 och PGRMC2, vilka kan förklara en del mycket snabba hormonella effekter där signalering via de klassiska nukleära receptorerna inte skulle hinna ske.

Projekt: for more information see our English web page

Medarbetare i forskargruppen

Mia Fahlén, MD, Doktorand

Mariana Hulchiy, MD, PhD

Valentina Pampanini, MD, Doktorand

Britt Masironi, Lab ass