Organisation och ledning

This page in English

Institutionen leds av en prefekt med stöd av en ledningsgrupp. Administrationen hanteras både på central nivå på institutionen och på de organisatoriska enheter som institutionen är indelad i. 

Organisation

Organisationsschema KBH, 2017

Se KBH organisationsschema i full storlek

Institutionsledning

Prefekt

Olle Söder

Telefon: 08-517 751 24
E-post: olle.soder@ki.se

vice prefekt

Klas Blomgren

Telefon: 08-517 771 83
E-post: klas.blomgren@ki.se

Administrativ chef

Sandra Brogårde

Telefon: 08-524 884 98
E-post: Sandra.Brogarde@ki.se

Sven Bölte Professor, enhetschef
Hjalmar Brismar Professor, enhetschef
Eva Broström Docent, enhetschef
Kristina Gemzell-Danielsson Professor, enhetschef
Gunilla Hedlin Professor, senior, enhetschef
Jan-Inge Henter Professor, enhetschef
Anna Hjelmstedt Universitetslektor, grundutbildningsansvarig
Helena Lindgren Universitetslektor, enhetschef
Agneta Nordenskjöld Professor, enhetschef
Ulrika Ådén Professor, enhetschef