Kontakt KBH

This page in English

Institutionens lokaler är förlagda till flertalet adresser:

  • Central administration - byggnad Elevhemmet H2:00, Karolinska universitetssjukhuset Solna
  • Enheten för obstetrik och gynekologi - byggnader C5 och Q2, Karolinska universitetssjukhuset Solna
  • Enheten för pediatrisk cell- och molekylärbiologi - Tomtebodagatan 23A (SciLifeLab)
  • Enheten för reproduktiv hälsa - Retzius väg 13A, KI Campus Solna
  • Enheten för neuropsykiatri/KIND - Gävlegatan 22 B
  • Övriga enheter - Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna

Adress central administration:
Inst f Kvinnors och Barns Hälsa
Elevhemmet, H2:00
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

Telefon:
Karolinska Universitetssjukhusets växel: 08-517 700 00
Karolinska Institutets växel: 08-524 800 00

länk till karta, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
länk till karta, Karolinska Institutet campus Solna

Ledning

Prefekt

Olle Söder

Telefon: 08-517 751 24
E-post: olle.soder@ki.se

vice prefekt

Klas Blomgren

Telefon: 08-517 771 83
E-post: klas.blomgren@ki.se

Administrativ chef

Sandra Brogårde

Telefon: 08-524 884 98
E-post: Sandra.Brogarde@ki.se