IT på KBH

This page in English

IT-support

Fixit it-support KBH

KBH har tillsammans med två andra KI institutioner skapat IT-samarbetet FixIT
 

Alla ärenden som gäller IT-support mejlas till FixIT:

Jobel Teklebrhan, IT-tekniker
Alexander Prettner, IT-tekniker
Viktor Nilsson, IT-tekniker (tjl)

E-post: fixit@ki.se

FixIT är beläget på Karolinska Universitetssjukhuset Solna:
H2:00 Elevhemmet (Mån-tis, Fre)
Z1:02 (Ons-tors, Fre)


Regler för datorinköp på KBH finns på KBHs intranät

För programlicenser kontakta Britt Masironi

IT-råd

Vid institutionen finns också ett IT-råd som sammanträder regelbundet för att hantera aktuella IT-frågor på institutionen.

Medlemmar i IT-rådet

Håkan Eriksson, ordförande
Jobel Teklebrhan
Alexander Prettner
Viktor Nilsson (tjl)
Britt Masironi
Mikael Reimeringer
Sandra Brogårde


Minnesanteckningar från rådets möten finns på KBHs intranät (KI-ID krävs)