Histiocytoser och blodsjukdomar

This page in English

Det huvudsakliga syftet med våra studier är att förbättra överlevnad och reducera senkomplikationer hos barn med blod- och cancersjukdomar, med särskilt fokus på blodsjukdomar och histiocytoser. Vi vill dels förbättra behandlingen i sig, men även diagnostik och uppföljning av sjukdomsförlopp.

Forskargruppsledare:

Vi studerar också underliggande genetiska, immunologiska och biologiska mekanismer. Slutligen så undersöker vi psykosociala faktorer som påverkar barn och föräldrar till barn med cancer. Våra studier omfattar således såväl molekylärbiologi och cellbiologi som kliniska och psykosociala studier. De omfattar följande huvudgrupper och presenteras i mer detalj på engelska via respektive länk till vänster.

Forskningsprojekt

Projekten omfattar följande huvudgrupper och presenteras i mer detalj på vår engelska sida.

  • Hemofagocyterande Lymfohistiocytos (HLH), Kliniska studier
  • Hemafagocyterande Lymfohistiocytos (HLH) Biologiska studier
  • Langerhans cellhistiocytos (LCH)
  • Hematologiska sjukdomar (Kostmanns sjukdom och Idiopatisk trombocytopeni)

Medlemmar i forskargruppen

Disputerade
Désirée Gavhed, BSc, PhD Projektkoordinator
Elisabet Berglöf, MSc, PhD Forskningsassistent
AnnaCarin Horne, MD, PhD ST-läk pediatrik
Miriam Entesarian, MSc,PhD Postdok
Göran Carlsson, MD, PhD Specialist pediatrisk onkologi
Magdalini Lourda, PhD Postdok

Doktorander
Helena Trottestam, MD ST-läk pediatrik
Selma Olsson Åkefeldt, MD ST-läk pediatrik
Marie Meeths, MD AT-läk
Maja Ideström, MD Specialistläk Pediatrik
Li Jalmsell, MD leg läk

Pediatrik