Grund- och avancerad nivå

This page in English

Utbildningen vid KBH har en stark anknytning till forskning och klinik

Alla kurser inom barnmorskeprogrammet är förlagda till institutionen. Vid KBH ges även kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom. KBH är också ansvarig för läkarprogrammets kurs Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling vilket innefattar de kliniska disciplinerna obstetrik och gynekologi samt barn- och ungdomsmedicin med subspecialiteter . Läkarstudenterna har även möjlighet att gå studentvalda kurser vid KBH. 
Institutionen erbjuder även fristående kurser och uppdragsutbildningar. 

Som ett led i vårt internationaliseringsarbete tar vi varje år emot utbytesstudenter från hela världen. 
Mer information om vårt utbildningsutbud hittar du nedan.

Läkarprogrammet

Vi ansvarar för utbildningen av studenter på läkarprogrammet inom pediatrik samt obstetrik & gynekologi i samarbete med övriga universitetssjukhus i Stockholm (Huddinge, Danderyd, Södersjukhuset). 

Information om programmet (Utbildningsprogram - Läkarprogrammet)

Kontakt:

Aida Wahlgren, kursansvarig pediatrik

Susanne Evang, utbildningsadministratör

Sonia Andersson, kursansvarig obstetrik & gynekologi

Kajsa Beminge, utbildningsadministratör

Barnmorskeprogrammet

Institutionen är sedan många år ansvarig för barnmorskeutbildningen vid KI. Den teoretiska utbildningen äger rum på Campus Solna, KI. Den verksamhetsförlagda utbildningen inkluderar gynekologisk vård, mödrahälsovård, förlossningsvård samt vård efter barnafödande.

Information om programmet (Utbildningsprogram - Barnmorskeprogrammet)

Kontakt:

Mia Barimani, programdirektor

Barbro Hedman, utbildningsadministratör

Charlotte Ovesen, utbildningsadministratör

Specialistsjukskötersprogrammet Barn och Ungdom

Vidareutbildning för sjuksköterskor inom barnsjukvård är också en viktig del av utbildningsverksamheten vid Institutionen. Sådan utbildning bedrivs även vid Karolinska Huddinge. 

Information om programmet (Utbildningsprogram - Specialistsjuksköterskeprogrammen - Ingående specialistsjuksköterskeprogram)

Separata kurser ges även inom:

  • Barnendokrinologi för sjuksköterskor
  • Barnonkologi
  • Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård
  • Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad
  • Barnmisshandel - att upptäcka och agera
  • Ledarskap för vårdens utveckling

Kontakt:

Nina Andersson Papadogiannaki, kursansvarig

Batool Ghadanfari, utbildningsadministratör