Fertilitet och fertilitetsreglering

This page in English

Human reproduktion omfattar fertilitet, infertilitet och fertilitetsreglering hos människan, d.v.s. processer som ägglossning, befruktning, implantation och graviditet.

Forskargruppsledare: Kristina Gemzell Danielsson

Forskning

Studier av livmoderslemhinnans funktion för behandling av ofrivillig barnlöshet samt utveckling av nya preventivmedel och abortmetoder

Säkra och effektiva preventivmetoder är en förutsättning för reproduktiv hälsa. Projektet syftar till att undersöka de mekanismer som reglerar implantationsprocessen hos människan. Ökade kunskaper inom dessa områden kan förväntas ge förbättrade metoder för utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet och tillstånd med patologisk placenta utveckling som habituella aborter och preeklampsi, men också ge underlag för utveckling av nya preventivmetoder.

Vilka lokala faktorer som styr implantationen hos människan och hur dessa faktorer samverkar är fortfarande till stora delar oklart. Det är dock välkänt att progesteron är nödvändigt för implantationen. Tillgången till antiprogesteron ger därför en möjlighet att studera progesteronberoende mekanismer involverade i utvecklingen av det receptiva endometriet. I "dialogen" mellan embryo och endometrium involveras tillväxtfaktorer, cytokiner, adhesionsmolekyler och prostaglandiner. För att närmare kunna studera den molekylära basen för receptivitet pågår arbetet med att utveckla en tredimensionell endometrieodlings modell för in vitro studier av implantationen. Projektet omfattar också utveckling av antiprogesteron som preventivmedel. Inom WHO samarbetet har vi utvecklat nya akut p-piller med högra effektivitet och färre biverkningar. Parallellt pågår arbetet med att klargöra verkningsmekanismerna för de olika behandlingsalternativen. Vidare studeras effekten av antiprogesteron för behandling av myom och endometrios liksom effekten på human bröstvävnad.

Beta-hCG är ett hormon som produceras av blastocysten (embryot) och är nödvändigt för implantationsprocessen. Möjligheten att immunisera kvinnor mot Beta-hCG för att förhindra implantation och graviditet utvärderas ur olika aspekter.

Progesteronets mångfacetterade betydelse för reproduktionen innebär att ett antiprogesteron kan få användning både som preventivmedel och som abortmedel. Behandling med mifepriston och ett prostaglandin har nu etablerad klinisk användning som säker och effektiv metod för medicinsk abort. En grundläggande del i den världsomfattande utvecklingen av denna metod skedde vid WHO-centret på Karolinska Universitetssjukhuset. Våra studier har bland annat lett till att kvinnor som föredrar det kan göra delar av abortbehandlingen hemma. Ytterligare studier (multi- och single-center) pågår för att bestämma den optimala kombinationen av antiprogesteron och prostaglandin.

WHO: Safe abortion. Technical and Policy Guidance for Health Systems.

Flera webbsidor inom området:

Reproductive health research
International Federation
Medical Abortion Consortium
Women on Waves
IPAS

Medlemmar i forskargruppen

Forskare
Cecilia Ekéus
Christian Fiala
Lalit Kumar
Lena Marions
Olof Stephansson
M Stålhandske-Lilja

Doktorander
Sujata Lalit Kumar
Helena Kopp-Kallner
Susanne Sjöström
Ingrid Sääv

Emeritus
Professor Marc Bygdeman
Professor Kerstin Hagenfeldt

Kontakt: Kristina Gemzell Danielsson, Professor, överläkare, chef för WHO-centrum samt forskargruppsledare

WHO-centrum för Human Reproduktion

WHO-centrum är utsett av Världshälsoorganisationen (WHO, Geneve) som samarbetscenter i Human Reproduktion. Centret har funnits sedan 1972. Vid centret pågår flera internationella samarbetsprojekt liksom ett omfattande arbete inom WHOs speciella program för Human Reproduktion.
läs mer:

 Utvalda publikationer

Några utvalda publikationer inom ämnesområdet fertilitet och fertilitetsreglering.

Pharmacokinetic profiles up to 12 h after administration of vaginal, sublingual and slow-release oral misoprostol.
Aronsson A, Fiala C, Stephansson O, Granath F, Watzer B, Schweer H, et al
Hum. Reprod. 2007 Jul;22(7):1912-8

Prostaglandin E2 and F2alpha receptors in the human Fallopian tube before and after mifepristone treatment.
Wånggren K, Lalitkumar P, Stavreus-Evers A, Ståbi B, Gemzell-Danielsson K
Mol. Hum. Reprod. 2006 Sep;12(9):577-85

Acceptability of home-use of misoprostol in medical abortion.
Fiala C, Winikoff B, Helström L, Hellborg M, Gemzell-Danielsson K
Contraception 2004 Nov;70(5):387-92

Low dose mifepristone and two regimens of levonorgestrel for emergency contraception: a WHO multicentre randomised trial.
von Hertzen H, Piaggio G, Ding J, Chen J, Song S, Bártfai G, et al
Lancet 2002 Dec;360(9348):1803-10

Emergency contraception with mifepristone and levonorgestrel: mechanism of action.
Marions L, Hultenby K, Lindell I, Sun X, Ståbi B, Gemzell Danielsson K
Obstet Gynecol 2002 Jul;100(1):65-71

GynekologiObstetrik