Central administration

This page in English

Institutionens administrativa stödfunktioner ger snabb support till kärnverksamheten och hjälper dem uppfylla sina visioner

Personal  
Administrativ chef

Sandra Brogårde

Telefon: 08-524 884 98
E-post: Sandra.Brogarde@ki.se
Anna Sandberg Forskarutbildning/registrator
Karin Björström Personalhandläggare
Sabina Möller Personaladministratör
Emelie Ahlin Personaladministratör (vik)
Camilla Adle Ekonomi/redovisning
Jennifer Turner Ekonomi
Jobel Teklebrhan IT-tekniker
Viktor Nilsson IT-tekniker (tjl)
Jennifer Frithiof Samordnare

Adress:
Inst för Kvinnors och Barns Hälsa
Byggnad H2:00
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm