Barnmorskeprogrammet

This page in English

Institutionen är sedan många år ansvarig för barnmorskeutbildningen vid KI.

Undervisning barnmorskeprogrammet

Den teoretiska utbildningen äger rum på Campus Solna, KI.

Den verksamhetsförlagda utbildningen inkluderar gynekologisk vård, mödrahälsovård, förlossningsvård samt vård efter barnafödande.

Information om programmet (Utbildningsprogram - Barnmorskeprogrammet)

Kontakt:

Mia Barimani, programdirektor
Barbro Hedman, utbildningsadministratör
Charlotte Ovesen, utbildningsadministratör

ObstetrikOmvårdnad