Nyhetsarkiv

Här hittar du de senaste nyheterna från Institutet för miljömedicin.

English News Archive

Datum Nyheter Taggar
13 Okt 2016 Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev
12 Okt 2016 Nytt EU-projekt: Human biomonitoring for Europe (HBM4EU)
07 Okt 2016 Celebrating 40-years of toxicology education at KI and IMM
27 Sep 2016 Biologiska faktorer förklarar varför cancer är vanligare hos män än kvinnor
21 Sep 2016 Så hjälper statiner immunförsvaret
19 Aug 2016 Immunologiska mekanismer vid SLE och ateroskleros med koppling till immuniseringsbehandling och vår evolution
22 Jun 2016 Välutbildade män får oftare hjärntumör-diagnos
20 Jun 2016 Riktlinjer för rapportering inom nutritionsepidemiologi
16 Jun 2016 IMM Conference: Application of “Big Data” in Environmental Medicine
13 Jun 2016 Viktiga incitament för svenska arbetsgivare vid genomförande av arbetsmiljöinsatser
30 Maj 2016 Dieselavgaser en hälsorisk i arbetsmiljön
18 Maj 2016 Utmärkelse till IMM-forskare
18 Maj 2016 Höga halter av kadmium i rökares lungor
22 Apr 2016 Ny IMM-rapport om exponeringsbedömning
18 Apr 2016 Utmärkelse till IMM-forskare
31 Mar 2016 Rökning under graviditeten kan ändra barnets dna
22 Mar 2016 Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev
15 Mar 2016 IMM-seminarium om exponeringsbedömning
28 Jan 2016 Riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen
21 Jan 2016 IMM-forskare i Livsmedelsverkets nya expertgrupp i nutrition och folkhälsa
09 Dec 2015 Bullerexponering av gravida ökar risk för hörselskada hos barn
04 Dec 2015 Hygieniska gränsvärden i stöpsleven
16 Nov 2015 Sten Orrenius utnämnd till jubeldoktor
12 Nov 2015 Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev
26 Okt 2015 REKRYTERING: Professor i molekylär toxikologi
15 Okt 2015 Ny professor vid IMM
02 Okt 2015 Inbjudan till miljömedicinskt möte: Barns och ungas miljö och hälsa
30 Sep 2015 IMM-forskare invald i Academia Europaea
30 Sep 2015 IMM-forskare får Prins Daniels forskningsanslag på 6 miljoner kronor
25 Sep 2015 Mest citerade forskare inom området Cellbiologi
24 Sep 2015 Ingen koppling mellan förmaksflimmer och kaffedrickande
22 Sep 2015 IMM-professor inbjuden till EUs hälsokommissionär
07 Jul 2015 Ny professor vid IMM
15 Jun 2015 EuroMix - nytt EU-projekt
04 Jun 2015 Utmärkelse för "Bästa artikel"
01 Jun 2015 Upcoming Conference: Systems Biology in Nanosafety Research
07 Maj 2015 Arbetsplatsnära insatser viktigt vid sjukskrivning för psykisk ohälsa
06 Maj 2015 Ny utmärkelse till IMM-forskare
28 Apr 2015 IMM-forskare till expertgrupp inom WHO
27 Apr 2015 Utmärkelse till IMM-forskare
23 Apr 2015 Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev
21 Apr 2015 Akuta riktvärden för cyanider, diketen, metakrylaldehyd, pentaboran, tellurium hexafluorid och tetrafluoretylen
20 Apr 2015 IMM-forskare till EU-kommitté
17 Apr 2015 Mögellukt från träskyddsmedel ger försämrad luftkvalitet
16 Apr 2015 Utmärkelse för "Bästa artikel"
24 Mar 2015 Höga halter allergiframkallande ämnen i målarfärg Allergi
23 Mar 2015 Förbättrar luftkvaliteten i byggnader
23 Mar 2015 72 frågor ska kartlägga miljöns effekter på vår hälsa
19 Mar 2015 IMM i New York Times och Newsweek
16 Mar 2015 "Rothman Epidemiology Prize" till IMM-forskare

Pages

Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev

13 Okt 2016

Ett nytt nummer av IMMs nyhetsbrev har skickats ut. Här kan du läsa nyhetsbrevet samt anteckna dig för en kostnadsfri prenumeration.

Nytt EU-projekt: Human biomonitoring for Europe (HBM4EU)

12 Okt 2016

På initiativ av Europakommissionen sjösätts ett nytt EU-projekt - Human biomonitoring for Europe (HBM4EU) – i december 2016. Initiativet bygger bl a på erfarenheterna från COPHES och DEMOCOPHES , samt diskussioner mellan forskare, experter och myndighetsrepresentanter. Målsättningen är att...

Celebrating 40-years of toxicology education at KI and IMM

07 Okt 2016

Seminar: Toxicology for the future – research, development and education for chemical safety Friday 25 November 2016, 13.00-17.00 at Aula Medica, Erling Persson hall, Karolinska Institutet, Campus Solna The programme includes highlights of scientific development within the area of toxicology and...

Biologiska faktorer förklarar varför cancer är vanligare hos män än kvinnor

27 Sep 2016

Män får oftare cancer än kvinnor och trots att det rör sig om en avsevärd skillnad mellan könen är orsakerna dåligt kända. Ofta förklaras det med männens yrkesexponeringar eller livsstilsfaktorer, men analyser av cancertest på råtta talar för att även biologiska faktorer ligger bakom. En...

Så hjälper statiner immunförsvaret

21 Sep 2016

Statiner skyddar mot hjärt-kärlsjukdom på fler sätt än vad som tidigare har varit känt. Forskare från IMM visar i en studie vilken immunologisk effekt statinerna har – och presenterar därmed en ny teori till varför statiner är effektiva på att förhindra hjärtinfarkt. Studien publiceras i Journal of...

Immunologiska mekanismer vid SLE och ateroskleros med koppling till immuniseringsbehandling och vår evolution

19 Aug 2016

Professor Johan Frostegård och hans forskargrupp har fått sin senaste artikel uppmärksammad med en ”editorial” i Nature Reviews. De visar att antikroppar mot de små fettämnena fosforylkolin (PC) och malondialdehyd (MDA), är starka skyddsmarkörer för den autoimmuna sjukdomen SLE, samt för...

Välutbildade män får oftare hjärntumör-diagnos

22 Jun 2016

En ny studie från Karolinska Institutet, publicerad i tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health , visar att personer med högre socioekonomisk ställning oftare diagnosticeras med gliom, den vanligaste formen av hjärntumör hos vuxna. Resultaten är särskilt tydliga för män. Forskningen...

Riktlinjer för rapportering inom nutritionsepidemiologi

20 Jun 2016

Professor Agneta Åkesson, IMM har deltagit i en arbetsgrupp som tagit fram reporting guidelines för nutritionsepidemiologi (STROBE-nut). STROBE står för “Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology” och tillägget “nut” visar att det handlar om nutritionsepidemiologi . Dessa...

IMM Conference: Application of “Big Data” in Environmental Medicine

16 Jun 2016

October 20, 2016, 9.30-17.00 at Aula Medica, Karolinska Institutet, Stockholm The Institute of Environmental Medicine (IMM) at Karolinska Institutet is organizing a conference of application of “Big Data” in environmental medicine. The goal is to discuss challenges for using large-scale data...

Viktiga incitament för svenska arbetsgivare vid genomförande av arbetsmiljöinsatser

13 Jun 2016

Vilka incitament som påverkar arbetsgivares beslut om att genomföra hälsofrämjande eller förebyggande insatser på arbetsplatsen har undersökts i ett projekt vid Karolinska Institutet. Studien visar att, förutom lagar och regler, så har bland annat kunskap, beskriven evidens och resursåtgång vid...

Dieselavgaser en hälsorisk i arbetsmiljön

30 Maj 2016

För att minska arbetsrelaterade hälsorisker med avgaser från dieselmotorer bör utsläppen av såväl partiklar som gaser, mätt som elementärt kol och kvävedioxid, regleras på arbetsplatser där dieselmotorer används. Slutsatsen kommer från ett nordiskt expertsamarbete som samordnas vid Karolinska...

Utmärkelse till IMM-forskare

18 Maj 2016

Andreas Eklund, enheten vid interventions- och implementeringsforskning, IMM har tilldelats 2016 års “Jean Robert Research Award (1st prize)” för nedanstående studie. Do psychological and behavioral factors classified by the West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory (Swedish version) predict...

Höga halter av kadmium i rökares lungor

18 Maj 2016

I en nypublicerad studie i International Journal of COPD redovisar professor Anders Lindén vid IMM kraftigt förhöjda (16 ggr) nivåer av tungmetallen kadmium i lungorna hos rökare. Studien visar även att ju högre kadmiumnivåer, desto högre nivåer även av olika inflammationsmarkörer i lungor och blod...

Ny IMM-rapport om exponeringsbedömning

22 Apr 2016

"Exposure Assessment - Challenges and Research Needs" är namnet på en ny IMM-rapport som presenteras den 22 april. Rapporten har skrivits i samarbete mellan ett stort antal IMM-forskare och är uppdelad i följande kapitel: Introduction Human biomonitoring Epidemiology and exposure assessment – some...

Utmärkelse till IMM-forskare

18 Apr 2016

Docent Erik Melén har tilldelats Stora SFFA-stipendiet för fortsatta studier av betydelsen av arv och miljö för utveckling och förlopp av allergi, astma och lungfunktion. Studierna genomförs inom ramen för BAMSE-projektet, som är en unik och mycket stor populationsbaserad födelsekohort. Läs mer om...

Rökning under graviditeten kan ändra barnets dna

31 Mar 2016

Docent Erik Melén från IMM deltar i en ny internationell studie som visar att rökning under graviditeten kemiskt förändrar barnets dna under lång tid. Resultaten visar att tidig exponering för miljöfaktorer kan påverka cellernas arvsmassa och genuttryck. Läs mer Artikel i Dagens Nyheter DNA...

Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev

22 Mar 2016

Ett nytt nummer av IMMs nyhetsbrev har skickats ut. Här kan du läsa nyhetsbrevet samt anteckna dig för en kostnadsfri prenumeration.

IMM-seminarium om exponeringsbedömning

15 Mar 2016

Välkomna till seminarium vid Institutet för miljömedicin (IMM) för att ta del av en ny IMM-rapport ”Exposure assessment – Challenges and research needs”. När: Fredag 22 april kl. 13.30 - ca 16.30 Var: Sal Atrium, Nobels väg 12 B, Karolinska Institutet, Solna Anmälan: Anmäl dig HÄR , senast den 15...

Riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen

28 Jan 2016

Företagshälsans riktlinjegrupp har publicerat en ny rapport med medverkan av IMMs forskare. Riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen Rekommendationer till arbetsgivare för tidiga insatser vid alkoholproblem

IMM-forskare i Livsmedelsverkets nya expertgrupp i nutrition och folkhälsa

21 Jan 2016

IMMs professorer Alicja Wolk och Agneta Åkesson är utsedda till ledamöter i Livsmedelsverkets expertgrupp i nutrition och folkhälsa för 2016-2018. Läs mer om expertgruppens arbete på Livsmedelsverkets hemsida .

Bullerexponering av gravida ökar risk för hörselskada hos barn

09 Dec 2015

En nyligen publicerad studie från Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet visar att bullerexponering under graviditeten ger risk för hörselskada hos barnet. I miljöer med hög bullerexponering ökar risken för hörselskada med 80 procent. Resultaten ger ett starkt stöd för att kvinnor...

Hygieniska gränsvärden i stöpsleven

04 Dec 2015

Behöver Sverige egna gränsvärden för arbetsmiljön och hur ska de i så fall tas fram? Tisdag 9 februari 2016, kl 13.00 – 17.00 Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet Campus Solna Anmälan senast 22 januari. Anmäl här Ladda ner program Medverkande Maria Albin, Institutet för...

Sten Orrenius utnämnd till jubeldoktor

16 Nov 2015

Sten Orrenius, enheten för toxikologi har utnämnts till Jubeldoktor vid Karolinska Institutet. Utnämningen skedde i samband med promoveringen av Karolinska Institutets nya doktorer i Blå Hallen den 13 november.

Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev

12 Nov 2015

Ett nytt nummer av IMMs nyhetsbrev har skickats ut. Här kan du läsa nyhetsbrevet samt anteckna dig för en kostnadsfri prenumeration.

REKRYTERING: Professor i molekylär toxikologi

26 Okt 2015

Forskningen rörande toxisk cellskada och celldöd har under senare år utvecklats särskilt snabbt och ett flertal olika former av celldöd har karakteriserats. Signalvägar av betydelse för balansen mellan celldöd och cellöverlevnad har kartlagts. Produktionen av, och försvar mot, syreradikaler är...

Ny professor vid IMM

15 Okt 2015

Maria Albin är utnämnd till professor i arbets- och miljömedicin vid IMM.

Inbjudan till miljömedicinskt möte: Barns och ungas miljö och hälsa

02 Okt 2015

Vad är viktigt vid planering av barns utemiljöer? Miljömedicinskt möte arrangeras den 3 november i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och Institutet för miljömedicin (IMM). Mer information och program finns här.

IMM-forskare invald i Academia Europaea

30 Sep 2015

Professor Boris Zhivotovsky har valts in som medlem i Academia Europaea, Section Physiology and Medicine. Läs mer om Academia Europaea

IMM-forskare får Prins Daniels forskningsanslag på 6 miljoner kronor

30 Sep 2015

I dag delas Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare ut till Erik Melén och BAMSE-studien. Erik Melén får 6 miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden för sin forskning om riskfaktorer för lungsjukdomar och allergi. Studien följer över 4 000 barn och har hittills visat att både ärftliga...

Mest citerade forskare inom området Cellbiologi

25 Sep 2015

Boris Zhivotovsky, professor i toxikologi vid IMM är som enda svenska forskare med på listan över de 30 mest citerade europeiska författarna inom ämnesområdet Cellbiologi. Listan har sammanställts av tidskriften LabTimes. Most Cited Authors in Cell Biology 2007-2013

Ingen koppling mellan förmaksflimmer och kaffedrickande

24 Sep 2015

Ny forskning från Institutet för miljömedicin (IMM) avfärdar den befarade kopplingen mellan kaffekonsumtion och ökad risk för förmaksflimmer, en vanligt förekommande hjärtsjukdom. Studien inkluderar även en så kallad metaanalys med ytterligare fyra andra forskningsrapporter, vilket gör den till den...

IMM-professor inbjuden till EUs hälsokommissionär

22 Sep 2015

Den 14 september var professor Annika Hanberg inbjuden av EUs hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis till Bryssel för att diskutera sin syn på EFSAs senaste riskbedömning av bisfenol A (BPA). EFSA kommer till slutsatsen att det inte finns några hälsorisker med exponering för BPA. Annika har i...

Ny professor vid IMM

07 Jul 2015

Agneta Åkesson, enheten för nutritionsepidemiologi, har utnämnts till professor i epidemiologi med inriktning mot nutrition och toxikologi.

EuroMix - nytt EU-projekt

15 Jun 2015

Det nya EU-projektet EuroMix (European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures) startade med en kick-off i Bilthovan, Nederländerna 20-21 maj 2015. IMM deltar som partner via universitetslektor Johanna Zilliacus, professor Annika Hanberg och professor Helen Håkansson. Pressmeddelande om...

Utmärkelse för "Bästa artikel"

04 Jun 2015

Nicola Orsini, enheten för nutritionsepidemiologi, och hans medförfattare har utsetts till vinnare i ”review category” för bästa artikel 2014 i tidskriften International Journal of Behavioral Nutrition & Physical Activity. Läs artiken: Systematic review and meta-analysis of reduction in all-...

Upcoming Conference: Systems Biology in Nanosafety Research

01 Jun 2015

3rd Mini-Conference on Nanotoxicology at the Nobel Forum, November 9-10, 2015 For more information and registration .

Arbetsplatsnära insatser viktigt vid sjukskrivning för psykisk ohälsa

07 Maj 2015

Problemlösningsterapi som innehåller arbetsplatsnära insatser underlättar återgång till arbetet efter sjukskrivning för psykisk ohälsa. Det visar en ny kartläggning av nationell och internationell forskning kring insatser genomförda via företagshälsovården för att minska psykisk ohälsa bland...

Ny utmärkelse till IMM-forskare

06 Maj 2015

Erik Norberg, enheten för toxikologi, har erhållit utmärkelse ”The 2015 Lennart Philipson Research Prize and Grant”. Det prestigefyllda priset på 2 miljoner kronor delas ut vartannat år till en forskare vid Karolinska Institutet.

IMM-forskare till expertgrupp inom WHO

28 Apr 2015

Professor Bengt Fadeel är utnämnd att medverka i en expertgrupp inom WHO med uppgift att belysa immunotoxicitet hos nanomaterial. Arbetet kommer att resultera i ett WHO/IPCS Environmental Health Criteria Document.

Utmärkelse till IMM-forskare

27 Apr 2015

Med dr Otto Stackelberg, doktorand vid IMM, har tilldelats Swedvascpriset 2015 för bästa vetenskapliga artikel ”Sex differences in the association between smoking and abdominal aortic aneurysm”. Priset kommer att delas ut på Svenska kärlmötet i Båstad den 7 maj. Läs artikeln Sex differences in the...

Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev

23 Apr 2015

Ett nytt nummer av IMMs nyhetsbrev har skickats ut. Här kan du läsa nyhetsbrevet samt anteckna dig för en kostnadsfri prenumeration.

Akuta riktvärden för cyanider, diketen, metakrylaldehyd, pentaboran, tellurium hexafluorid och tetrafluoretylen

21 Apr 2015

Professor Gunnar Johanson, IMM medverkar i den amerikanska AEGL-kommittén som nu har publicerat en ny rapport med toxikologiskt underlag och akuta riktvärden för cyanider, diketen, metakrylaldehyd, pentaboran, tellurium hexafluorid och tetrafluoretylen. AEGL-värden (Acute Exposure Guideline Levels...

IMM-forskare till EU-kommitté

20 Apr 2015

Europeiska kommissionens president Jean-Claude Juncker har utsett nya experter till den vetenskapliga kommittén för hygieniska gränsvärden (SCOEL) för perioden 2015-2018. Professor Gunnar Johanson vid IMM är en av de experter som utsetts. Gunnar Johanson har medverkat i SCOEL sedan 1999. SCOEL...

Mögellukt från träskyddsmedel ger försämrad luftkvalitet

17 Apr 2015

I Sverige tillbringar vi omkring 90 % av vår tid inomhus, vilket medför höga krav på en god inomhusmiljö och luftkvalitet. Mögellukt är ett vanligt exempel på dålig luftkvalitet som drabbar många människor. Ett av problemen med mögellukt är att vi sällan vet vilka ämnen som orsakar lukten. I en...

Utmärkelse för "Bästa artikel"

16 Apr 2015

Styrelsen för European Society of Contact Dermatitis (ESCD) har utsett Kerem Yazars artikel "Readability of product ingredient labels can be improved by simple means: an experimental study” till bästa artikel i Contact Dermatitis hösten 2014. Kerem Yazar är verksam som post doc vid IMMs enhet för...

Höga halter allergiframkallande ämnen i målarfärg

24 Mar 2015

Vanliga inomhusmålarfärger innehåller höga halter av starkt allergiframkallande konserveringsmedel – något som sällan framgår av innehållsmärkning och säkerhetsdatablad. Det visar en ny studie som undersökt målarfärg i Sverige och fyra andra europeiska länder. Innehållet i 71 vattenbaserade...
Allergi

Förbättrar luftkvaliteten i byggnader

23 Mar 2015

Ett nytt system för att fastställa hälsobaserade riktvärden för utsläpp av farliga kemikalier från byggnadsmaterial avsedda för användning inomhus har utvecklats av en europeisk expertgrupp. En ny webbplats är tillgänglig som förklarar och redovisar de rekommenderade riktvärdena. Gunnar Johanson är...

72 frågor ska kartlägga miljöns effekter på vår hälsa

23 Mar 2015

Den här veckan får 88 300 svenskar ett brev med frågor om hur ofta de får huvudvärk av inomhusmiljön, ifall deras grannar bullrar mycket och hur ofta deras näsor rinner på grund av bilavgaser. 72 frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor ska hjälpa till att kartlägga hur miljön påverkar hur vi...

IMM i New York Times och Newsweek

19 Mar 2015

IMMs pressmeddelande Gen för tolerans mot miljögift funnen i människan har fått ett fint genomslag i media och bl.a. kommenterats i New York Times av den kände vetenskapskournalisten Carl Zimmer och lika kända genetikern Jonathan K. Pritchard. Även Newsweek har uppmärksammat nyheten. The New York...

"Rothman Epidemiology Prize" till IMM-forskare

16 Mar 2015

Professor Göran Pershagen och medförfattare har tilldelats “Rothman EPIDEMIOLOGY Prize” för bästa vetenskapliga originalartikel under 2014, för artikeln “Mortality related to air pollution with the Moscow heat wave and wildfire of 2010”. Priset består av $5000 och en plakett som delas ut vid...

Pages