Nya riktvärden från AEGL (Acute Exposure Guideline Levels)

Published 2014-06-04 10:50. Updated 2014-06-04 11:32This page in English

AEGL-kommittén (Acute Exposure Guideline Levels) vid den amerikanska vetenskapsakademin har utkommit med en ny volym med riktvärden för akrylnitril, koltetraklorid, cyanogen, epiklorhydrin, etylenklorhydrin, toluen, trimetylacetylklorid, vätebromid och bortribromid. Professor Gunnar Johanson, IMM deltar som expert i AEGL-kommittén.

Länkar