Ny professor vid IMM

Published 2015-10-15 15:08. Updated 2015-10-15 15:11This page in English

Maria Albin är utnämnd till professor i arbets- och miljömedicin vid IMM.