Miljömedicinsk riskbedömning

Miljömedicinsk riskbedömning avser att uppskatta den sannolika hälsoeffekten till följd av exponering för enskilda eller komplexa miljöfaktorer. Institutet för miljömedicin (IMM) har ett uppdrag som expertstöd när det gäller hälsoriskbedömningar främst för centrala myndigheter i Sverige och EU.