IMM-professor utvärderar danska arbetsmiljöinstitutet

Published 2014-04-03 13:09. Updated 2014-04-03 13:12

Prof. Gunnar Johanson vid IMM har fått i uppdrag att medverka i utvärderingen av Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark, med särskilt ansvar för området "Nano safety including toxicology".

Länkar