IMM i New York Times och Newsweek

Published 2015-03-19 15:56. Updated 2015-03-19 15:57

 

IMMs pressmeddelande Gen för tolerans mot miljögift funnen i människan har fått ett fint genomslag i media och bl.a. kommenterats i New York Times av den kände vetenskapskournalisten Carl Zimmer och lika kända genetikern Jonathan K. Pritchard. Även Newsweek har uppmärksammat nyheten.

The New York Times
Newsweek
SVT Nyheter