IMM-forskare bland världens mest inflytelserika forskare

Published 2014-10-22 10:57. Updated 2014-10-22 11:02
Sten Orrenius

Sten Orrenius, professor emeritus vid IMM, är listad som en av världens mest inflytelserika forskare. Det är Thomson Reuters som har listat forskare med flest citeringar i de mest välrenommerade vetenskapliga tidskrifterna under perioden 2002 - 2012.

Sten Orrenius forskar om programmerad celldöd, apoptos på IMMs enhet för toxikologi. Han var prefekt och föreståndare vid IMM under tiden 1990-2000.