HÄMI: Biologiska mätdata - metaller

Ingress?

 

Metallmätningar hos gravida kvinnor

År

Titel

Län

Kontakt

1994      Metaller i miljön - riskfaktorer under graviditet och amning Värmland M. Berglund
2000 Undersökning av kvicksilverexponering hos gravida kvinnor i Uppsala län Dalarna Marika Berglund
2001 Kvicksilver i hår och blod hos gravida kvinnor i Västsverige Norrland Lars Barregård
2002 Metallmätningar hos gravida kvinnor i Lund Västernorrl. Lars Gerhardsson
2003 Mätningar i riskgrupper, gravida kvinnor i Umeå med omnejd Medelpad Ingvar Bergdahl

Studier av högfiskkonsumenter

År

Titel

Län

Kontakt

2001 Kvicksilverexponering hos högkonsumenter av fisk Dalsland   Marika Berglund
2001-02   Miljögifter i blod hos högkonsumenter av Vätternfisk, kvicksilver Småland   Måns Lindell
2007-08   Risk och nytta med fisk Blekinge   Marika Berglund

Exponering för kadmium i en riskgrupp