Forskare A-Ö

This page in English
 
 

A

   
  Adner, Mikael Forskare Experimentell astma- och allergiforskning
  Ahlbom, Anders Professor Epidemiologi
  Alarcón, Marta Professor, visiting Immunologi och kronisk sjukdom
  Alfredsson, Lars Professor Kardiovaskulär epidemiologi
  Ali, Imran Post doc Biokemisk toxikologi
  Axén, Iben Post doc Interventions- och implementeringsforskning
 

B

   
  Bellander, Tom Professor Miljömedicinsk epidemiologi
  Bengtsson, Camilla Forskarassistent Kardiovaskulär epidemiologi
  Berglund, Anita Universitetsadjunkt Kardiovaskulär epidemiologi
  Berglund, Marika Docent Biokemisk toxikologi
  Bergström, Anna Forskare Miljömedicinsk epidemiologi
  Bergström, Gunnar Forskare Interventions- och implementeringsforskning
  Bero Bedada, Getahun Post doc Miljömedicinsk epidemiologi
  Bhattacharya, Kunal Forskarassistent Molekylär toxikologi
  Björk Brämberg, Elisabeth Post doc Interventions- och implementeringsforskning
  Björklund, Christina Forskare Interventions- och implementeringsforskning
  Björksten, Bengt Professor emeritus Experimentell astma- och allergiforskning
  Bodin, Lennart Forskare Interventions- och implementeringsforskning
  Boman, Anders Forskare Arbets- och miljödermatologi
  Bottai, Matteo Professor Biostatistik
  Broberg, Karin Universitetslektor Metaller & Hälsa
  Brooke, Hannah Post doc Epidemiologi
  Brynedal, Boel Post doc Kardiovaskulär epidemiologi
       
 

C

   
  Carlsson, Sofia Forskare Epidemiologi
  Cao, Yang Forskarassistent Biostatistik
  Cebula, Marcus Post doc Biokemisk toxikologi
  Che, Karlhans Post doc Lung- och luftvägsforskning
 

D

   
  Dahlén, Sven-Erik Professor Experimentell astma- och allergiforskning
  Dreij, Kristian Forskarassistent Biokemisk toxikologi
  de Faire, Ulf Professor Kardiovaskulär epidemiologi
  Di Bucchianico, Sebastiano Post doc Biokemisk toxikologi
  Di Giuseppe, Daniela Post doc Nutritionsepidemiologi
 

E

   
  Ernstgård, Lena Forskare Arbetsmiljötoxikologi
 

F

   
  Fadeel, Bengt Professor Molekylär toxikologi
  Farcal, Lucian Postdoktor Molekylär toxikologi
  Feychting, Maria Professor Epidemiologi
  Fransson, Martin Postdoktor Arbetsmiljötoxikologi
  Frostegård, Anna Postdoktor Immunologi och kronisk sjukdom
  Frostegård, Johan Professor Immunologi och kronisk sjukdom
  Frumento, Paolo Postdoktor Biostatistik
 

G

   
  Gallart, Hector Post doc Experimentell astma- och allergiforskning
  Gallud, Audrey Post doc Molekylär toxikologi
  Gerde, Per Forskare Experimentell astma- och allergiforskning
  Ghalali, Aram Post doc Biokemisk toxikologi
  Gigante, Bruna Forskarassistent Kardiovaskulär epidemiologi
  Gogvadze, Vladimir Forskare Toxikologi
  Grafström, Roland Professor  
  Gruzieva, Olena Postdoktor Miljömedicinsk epidemiologi
  Grönhagen, Carina Postdoktor Arbets- och miljödermatologi
  Gustavsson, Per Professor Arbetsmedicin
 

H

   
  Hagberg, Jan Statistiker Interventions- och implementeringsforskning
  Hammar, Niklas Professor, adj. Epidemiologi
  Hanberg, Annika Professor Biokemisk toxikologi
  Harris, Holly Postdoktor Nutritionsepidemiologi
  Hedberg, Yolanda Postdoktor Arbets- och miljödermatologi
  Hellman, Therese Postdoktor Interventions- och implementeringsforskning
  Hemmingsson, Tomas Gästprofessor Arbetsmedicin
  Hillert, Lena Universitetslektor Arbetsmedicin
  Holm, Lena Forskarassistent Epidemiologi
  Håkansson, Helen Professor Nutritionsepidemiologi
  Håkansson, Niclas Forskare Nutritionsepidemiologi
  Högberg, Johan Professor Biokemisk toxikologi
 

I

   
 

J

   
  Jensen, Irene Professor Interventions- och implementeringsforskning
  Jernström, Bengt Professor Biokemisk toxikologi
  Johanson, Gunnar Professor Arbetsmiljötoxikologi
  Julander, Anneli Forskarassistent Arbets- och miljödermatologi
  Juran, Stephanie Post doc Arbetsmiljötoxikologi
  Jönsson, Maria Forskare Arbetsmiljötoxikologi
 

K

   
  Kaminsky, Vitaly Forskningssamordnare Toxikologi
  Karlsson, Hanna Forskarassistent Molekylär toxikologi
  Karlsson Lohela, Malin Forskarassistent Interventions- och implementeringsforskning
  Kippler, Maria Forskarassistent Metaller & hälsa
  Kohonen, Pekka Postdoktor Molekylär toxikologi
  Kwak, Lydia Forskningssamordnare Interventions- och implementeringsforskning
  Källberg, Henrik Forskarassistent Kardiovaskulär epidemiologi
 

L

   
  Larsson, Kjell Professor, senior Lung- och luftvägsforskning
  Larsson, Susanna C Forskare Nutritionsepidemiologi
  Leander, Karin Forskarassistent Kardiovaskulär epidemiologi
  Lidén, Carola Professor Arbets- och miljödermatologi
  Lindén, Anders Professor Lung- och luftvägsforskning
  Liu, Anquan Senior lab manager Immunologi och kronisk sjukdom
  Ljung, Rickard Universitetslektor Epidemiologi
  Ljungman, Petter Post doc Enheten för Miljömedicinsk epidemiologi
 

M

   
  Mousavi, Malahat Senior lab manager Molekylär toxikologi
  Meding, Birgitta Forskare Arbets- och miljödermatologi
  Melén, Erik Forskarassistent Miljömedicinsk epidemiologi
  Midander, Klara Postdoktor Arbets- och miljödermatologi
  Modig, Karin Forskarassistent Epidemiologi
  Moradi, Tahereh Docent Kardiovaskulär epidemiologi
  Morgenstern, Ralf Professor Biokemisk toxikologi
  Mukherjee, Sourav Post doc Molekylär toxikologi
  Mörk, Anna-Karin Post doc Arbetsmiljötoxikologi
 

N

   
  Nordberg, Monica Professor Emerita  
  Nybergh, Lotta Post doc Interventions- och implementeringsforskning
  Nymark, Penny Postdoktor  
  Nyström, Andreas M Forskare Molekylär toxikologi
 

O

   
  Olsson, Magnus Senior lab manager Toxikologi
  Orrenius, Sten Professor Emeritus Toxikologi
  Orsini, Nicola Forskarassistent Nutritionsepidemiologi
 

P

   
  Palmberg, Lena Forskare Lung- och luftvägsforskning
  Palmlöf, Lina Post doc Kardiovaskulär epidemiologi
  Paredes, Joâo Post doc Biokemisk toxikologi
  Pershagen, Göran Professor Miljömedicinsk epidemiologi
  Plato, Nils Forskare Arbetsmedicin
  Protudjer, Jennifer Post doc Experimentell astma- och allergiforskning
 

Q

   
 

R

   
  Rannug, Agneta Professor Arbetsmiljötoxikologi
  Raud, Johan Forskare Experimentell astma- och allergiforskning
  Rautiainen, Susanne Postdoktor Nutritionsepidemiologi
 

S

   
  Sadr-Azodi, Omid Forskarassistent Epidemiologi
  Schenk, Linda Post doc Arbetsmiljötoxikologi
  Selander, Jenny Postdoktor Arbetsmedicin
  Shu, Xiaochen Postdoktor Epidemiologi
  Silins, Ilona Forskarassistent Biokemisk toxikologi
  Sjögren, Bengt Forskare Arbetsmiljötoxikologi
  Skillgate, Eva Forskarassistent Kardiovaskulär epidemiologi
  Souihi, Nabil Post doc Experimentell astma- och allergiforskning
  Stenius, Ulla Professor Biokemisk toxikologi
  Su, Jun Postdoktor Immunologi och kronisk sjukdom
  Sundblad, Britt-Marie Forskare Lung- och luftvägsforskning
  Sörberg, Alma Post doc Arbetsmedicin
 

T

   
  Tettamanti, Giorgio Post doc Epidemiologi
 

U

   
 

V

   
  Vahter, Marie Professor Metaller & hälsa
  Vincent, Emma Forskarassistent Arbetsmiljötoxikologi
 

W

   
  Wallberg, Annika Forskare Metaller & hälsa
  Walldius, Göran Professor, senior Kardiovaskulär epidemiologi
  Westerlind, Helga Post doc Kardiovaskulär epidemiologi
  Wickman, Magnus Professor, senior Miljömedicinsk epidemiologi
  Wojdacz, Tomasz K Postdoktor Metaller & hälsa
  Wolk, Alicja Professor Nutritionsepidemiologi
  Wrangsjö, Karin Forskare Arbets- och miljödermatologi
 

X

   
 

Y

   
  Yazar, Kerem Post doc Arbets- och miljödermatologi
 

Z

   
  Zhang, Jie Post doc Biokemisk toxikologi
  Zheng, Huiyuan Post doc Biokemisk toxikologi
  Zhivotovsky, Boris Professor Toxikologi
  Zilliacus, Johanna Universitetslektor Biokemisk toxikologi
 

Å

   
  Åkesson, Agneta Universitetslektor Nutritionsepidemiologi
 

Ä

   
 

Ö

   
  Öberg, Mattias Forskare Arbetsmiljötoxikologi