Ett hållbart nytt arbetsliv - Trender, hälsoeffekter och styrning

This page in English

Den svenska arbetsmarknaden genomgår snabba förändringar som utmanar rådande system när det gäller att säkra goda och hållbara arbetsförhållanden. ”Ett hållbart nytt arbetsliv” är ett multidisciplinärt forskningsprogram som syftar till att studera hälsoeffekterna av olika arbetsförhållanden i ett livsloppsperspektiv samt trender i svenska arbetsförhållanden och effekter av olika styrmedel på arbetsmarknaden. 

Programmet kommer att utveckla en kombinerad jobbexponeringsmatris där en mängd olika yrkesmässiga exponeringar sammanställs så att det blir möjligt att studera effekten av flera olika exponeringar samtidigt. Matrisen kommer att matchas mot en databas som innehåller hela Sveriges befolkning i arbetsför ålder, det så kallade LISA-registret.  Utfall gällande hälsa och arbetskraftsdeltagande hämtas från andra nationella register för att det också ska gå att följa utvecklingen för olika yrkesgrupper över tid.

I en serie longitudinella epidemiologiska studier kommer bestämningsfaktorer för inträde, utträde och återinträde i arbete att studeras. Dessutom undersöks hur olika arbetsmiljöfaktorer påverkar hälsan och vilka kostnader de för med sig. Forskningsprogrammet innehåller också ett antal interventioner som syftar till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa tidigt i arbetslivet.

Slutligen kommer olika styrmedels effektivitet när det gäller att påverka arbetsmiljön att utforskas systematiskt i ett antal studier. Dessa studier kommer att planeras och utföras i nära samarbete med berörda huvudaktörer på lokal och nationell nivå, till exempel branschorganisationer, yrkesskolor, kommuner och nationella myndigheter.

Programmet finansieras av FORTE och genomförs av ett multidisciplinärt team av forskare, inklusive experter i nationalekonomi, arbetsmedicin, epidemiologi, socialepidemiologi, arbetsorganisation, juridik, exponeringsbedömning, biostatistik och datalogi .

Kontaktpersoner

Professor

Maria Albin

Enhet: Arbetsmedicin
E-post: maria.albin@ki.se

Postdoc

Theo Bodin

Enhet: Arbetsmedicin
E-post: theo.bodin@ki.se

Professor/överläkare

Per Gustavsson

Telefon: 08-524 800 08
Enhet: Arbetsmedicin
E-post: Per.Gustavsson@ki.se

ArbetsmiljöYrkesmedicin