Arbetshälsoekonomisk konferens 21 maj 2018

Publicerat 2017-12-19 09:04. Uppdaterat 2017-12-19 09:05

Save the date!

 

Vad kostar ohälsan och vilka ekonomiska effekter ger insatser?

Vi bjuder in till en heldagskonferens i personalekonomisk verksamhetsanalys och beräkning av kostnader för ohälsa på arbetsplatsen.

Ytterligare info kommer att publiceras löpande på vår hemsida och i vårt nyhetsbrev.