Service i husen på FyFa

This page in English

Michael Elm (Micke) och Hina Mohsin hjälper till med nedanstående uppgifter i fysiologihuset och i farmakologihuset. 

Service i husen på FyFa

E-post: service@fyfa.ki.se

Michael Elm  
Shop/lagerbutik Öppet mån-fre kl. 13:00-15:00, på bottenplan i farmakologihuset, Nanna Svartz väg 6a. 
- Kontorsmateriel
- Laboratoriemateriel
Flytthjälp Flytt av möbler, ommöbleringar
Kopieringsmaskiner Hjälper till när kopiatorier/skrivare krånglar
Lampor Byter lampor och lysrör i våra lokaler (exkl. Akademiska Hus ansvarsområden)
Pappersinsamling Ansvarar för att de vita tunnorna i korridorerna töms varannan vecka
Verkstadsteknik Hjälper till med verkstadstekniska uppgifter
Streckkoder Beställning och upptryckning av nya streckkoder
Avfall Underhåll av källsorteringsrummet och beställning av gula lådor för riskavfall. Tömning av pappersinsamling
Kolsyreis Underhåller, beställer och byter gasflaskor
Hina Mohsin  
Laboratoriedisk I farmakologihuset
Labbrockar Tvätt av labbrockar
Autoklavering I farmakologihuset
Laboratoriejournaler Beställer dessa till FyFa shop/lagerbutiken
Första hjälpen Ser till att sjukvårdsmateriel för första hjälpen finns tillgängligt i lokalerna
Paketleveranser Nödvändiga uppgifter för att paket ska kunna hitta rätt mottagare på FyFa:
 - Leveransadress med tillhörande postnummer. OBS! Ej box-adressen 
 - Namn och telefonnummer till mottagaren
 - Namn och telefonnummer på avsändaren
 - Innehållsbeskrivning
Kopieringspapper 

Farmakologen: extra papper finns bredvid postrummet. 
Fysiologen: extra papper finns att hämta innanför den röda dörren vid postfacken på bottenplan.

Internpost 

Hämtar och delar ut posten på institutionen

Kuvert Kuvert finns att hämta i postrummet på Nanna Svartz väg 2, och vid postfacken på bottenplanet i fysiologen, von Eulers väg 6-8.  

Kontakt

Service i husen på FyFa

E-post: service@fyfa.ki.se

Länkar