Organisation - FyFa

This page in English

Institutionen för fysiologi och farmakologi

Organisationsschema institutionen för fysiologi och farmakologi

Ladda ned organisationsschemat (pdf) 

Institutionsledning 

Prefekt

Prefekt

Håkan Westerblad

Telefon: 08-524 872 53
Enhet: Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3
E-post: Hakan.Westerblad@ki.se

Administrativ chef

Administrativ chef

Eva Gipperth

Telefon: 08-524 872 10
Enhet: Administration
E-post: eva.gipperth@ki.se

Ledningsgrupp

Prefekt

Håkan Westerblad

Telefon: 08-524 872 53
Enhet: Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3
E-post: Hakan.Westerblad@ki.se

Administrativ chef

Eva Gipperth

Telefon: 08-524 872 10
Enhet: Administration
E-post: eva.gipperth@ki.se

Professor/överläkare

Lars I Eriksson

Telefon: 08-524 872 41
Enhet: Eriksson I Lars grupp - Anestesiologi och intensivvård
E-post: Lars.I.Eriksson@ki.se

Professor

Magnus Ingelman-Sundberg

Telefon: 08-524 877 35
Enhet: Ingelman-Sundberg Magnus grupp - Farmakogenetik
E-post: Magnus.Ingelman-Sundberg@ki.se

Professor

Anna Krook

Telefon: 08-524 878 24
Enhet: Krook Anna grupp - Integrativ fysiologi
E-post: Anna.Krook@ki.se

Utbildning

Utbildningsansvarig för all utbildning på institutionen

Universitetslektor

Elisabet Stener-Victorin

Telefon: 08-524 872 00
Enhet: Stener Victorin Elisabet grupp - Reproduktiv endokrinologi och metabolism
E-post: elisabet.stener-victorin@ki.se

Studierektor för utbildning i fysiologi

Universitetsadjunkt

Anna Feldreich

E-post: anna.feldreich@ki.se

Studierektor för utbildning i anestesiologi och intensivvård

Professor

Eddie Weitzberg

Telefon: 08-524 879 94
Enhet: Weitzberg Eddie grupp - Nitrat-nitrit-NO-systemet vid sjukdom och hälsa
E-post: Eddie.Weitzberg@ki.se

Studierektor för utbildning i farmakologi

Universitetslektor

Inger Johansson

Telefon: 08-524 877 54
Enhet: Ingelman-Sundberg Magnus grupp - Farmakogenetik
E-post: Inger.Johansson@ki.se

Studierektor för forskarutbildning i farmakologi

Forskare

Kent Jardemark

Telefon: 076-864 93 48
Enhet: Jardemark, Kent - Translationell farmakologi
E-post: Kent.Jardemark@ki.se

Kontaktuppgifter till studentadministration vid institutionen för fysiologi och farmakologi

Administration

Administrativ personal på institutionen för fysiologi och farmakologi

Organisation