Biofysisk stamcells- och vävnadstillväxt

This page in English

Forskningen i vår grupp syftar till att få en djupare förståelse för de faktorer som kontrollerar hur stamceller förnyar sig. 

Mer information om vår forskning finns på engelska

Gruppmedlemmar

 
Michael Andäng  Forskargruppsledare
Cecilia Gardmo Anknuten
Helena Johard Anknuten
Julianna Kele Olovsson Anknuten
Jan Rynes Anknuten
Petra Sekyrova Anknuten
Zuzana Sramkova Anknuten

Tidigare gruppmedlemmar

Mia Niklasson, Post doc, nuvarande position senior forskare vid Uppsala universitet. 
Helena Johard, Post doc, bihandledare för doktoranden Anna Omelyanenko.

Anslagsgivare

Publikationer

Blebbing as a physical force in cancer EMT - parallels with mitosis.
Sekyrova P, Östblom J, Andäng M
Semin. Cancer Biol. 2012 Oct;22(5-6):369-73

Quiescence and γH2AX in neuroblastoma are regulated by ouabain/Na,K-ATPase.
Hiyoshi H, Abdelhady S, Segerström L, Sveinbjörnsson B, Nuriya M, Lundgren T, et al
Br. J. Cancer 2012 May;106(11):1807-15

Cell cycle restriction by histone H2AX limits proliferation of adult neural stem cells.
Fernando R, Eleuteri B, Abdelhady S, Nussenzweig A, Andäng M, Ernfors P
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2011 Apr;108(14):5837-42

Mouse embryonic stem cell-derived spheres with distinct neurogenic potentials.
Moliner A, Enfors P, Ibáñez C, Andäng M
Stem Cells Dev. 2008 Apr;17(2):233-43

Histone H2AX-dependent GABA(A) receptor regulation of stem cell proliferation.
Andäng M, Hjerling-Leffler J, Moliner A, Lundgren T, Castelo-Branco G, Nanou E, et al
Nature 2008 Jan;451(7177):460-4

A culture system using human foreskin fibroblasts as feeder cells allows production of human embryonic stem cells.
Hovatta O, Mikkola M, Gertow K, Strömberg A, Inzunza J, Hreinsson J, et al
Hum. Reprod. 2003 Jul;18(7):1404-9

Kontakta forskargruppsledaren

Anknuten

Michael Andäng

Enhet: Andäng Michael grupp - Biofysisk stamcells- och vävnadstillväxt
E-post: Michael.Andang@ki.se

Stamceller