Ansvarsområden A till Ö på FyFa

This page in English

A

Aktivitetsmodell

Institutionens interna, inklusive lokalhyror: prefekt Stefan Eriksson.

Anställnings- och lönefrågor
Prefekten beslutar i anställnings- och löneärenden. Ärenden initieras i forskargrupperna och lämnas till personalchef Camilla Fors Holmberg för handläggning och prefektbeslut.

Arbetsmiljögruppen
Ordförande: Åsa Wiktorsson. Representanter: Ernst BrodinKatrin BergdahlMichael ElmTony Jimenez-BeristainSusanne JohanssonEva LindgrenAnna MalmerfeltÅsa Nordling och Margareta Porsmyr-Palmertz

Kontakta arbetsmiljögruppen på arbetsmiljo@fyfa.ki.se

Arkiv
FyFa har ett eget arkiv för bevarande av allmänna handlingar och forskningsdata. Registratorer på FyFa (Ylva Haraldsdotter och Sarah Kullgren) ansvarar för arkivet. 

Autoklavering
Se Service i husen på FyFa

Avfall
I FyFa:s skyddspärm (obs länken nås bara inom FyFa) kan du läsa om avfallshantering på institutionen. 

Kontaktpersoner gällande avfall vid institutionen: 
Michael Elm - se Service i husen på FyFa
Annika Olsson
Margareta Porsmyr-Palmertz
Azar Baharpoor

Avtal
Alla avtal, gåvobrev och kontrakt lämnas/skickas alltid i original till administrativ chef Eva Gipperth.

B

Belysning
Michael Elm byter lampor och lysrör i våra lokaler (exklusive Akademiska Hus ansvarsområden). Mejla service@fyfa.ki.se 

Boka biblioteksrummen på FyFa
Du kan boka biblioteksrummen på farmakologen via din egen kalender i e-postprogrammet Outlook. Enklast gör du detta i kalendervyn när du loggat in på webbmejlen på email.ki.se
Kontakt: Renée Andersson

Boka grupprum och föreläsningssalar
På FyFa är det enbart utbildningsadministratörerna som kan boka rum och föreläsningssalar i bokningssystemet TimeEdit. Skicka ett mejl till Eva Lindgren för att boka lokaler. 

Se tillgängliga lokaler i TimeEdit (välj Lokalöversikt Campus Solna)

Brandskyddsansvarig
Åsa Wiktorsson, intendent

Budget och resursfördelning på institutionsnivå
Administrativ chef Eva Gipperth

C

Convini
Kylskåp med snacks, dryck, färdiga rätter etc står i farmakologens entré på Nanna Svartz väg 2, och utanför fysiologens lunchrum, plan 3 på von Eulers väg 8. Kontakt: ekonomihandläggare Sanam Dahlqvist

D

Datorer
Renée Andersson, IT-ansvarig

Diarium och arkiv
Ylva Haraldsdotter och Sarah Kullgren är registratorer på FyFa. E-post: registrator@fyfa.ki.se 

Disputation
Sofia Pettersson, utbildningsadministratör. E-post: fyskursexp@fyfa.ki.se

Se även Dissertation defense at FyFa 

Doktorander
Kontakta HR-enheten på FyFa Sarah KullgrenCamilla Fors Holmberg, Sofia Schilken
eller Utbildning på FyFa

Doktorandrepresentanter
Se Doctoral student representatives 

E

Ekonomi
Administrativ chef, Eva Gipperth eller mejla till ekonomi@fyfa.ki.se

E-post
Nytt lösenord till KI-mejlen: kimkat@fyfa.ki.se.
Om KI-mejlen inte fungerar: it-support@ki.se 

F

Fakturor
Kontakta ekonomienheten på FyFa. E-post: ekonomi@fyfa.ki.se.

Institutionens fakturaadress

Firmatecknare/rätt att teckna institutionen
Endast prefekten har rätten att teckna institutionen enligt delegation från rektor, vilket till exempel innebär att leasing- och hyresavtal endast får signeras av prefekten.

Flextid för teknisk och administrativ personal
Personalchef Camilla Fors Holmberg lämnar information om flextidsavtalet.

Flytt av kontor och möbler
Michael Elm, tekniker. Mejla service@fyfa.ki.se  

Forskarwebb
Kontakta ekonomienheten på FyFa. E-post: ekonomi@fyfa.ki.se  

Friskvård på FyFa
Se Friskvård på FyFa (länk till FyFa:s intranät, fungerar enbart inom FyFa) 

Friskvårdsbidrag
Från 2013 erbjuds anställda vid Karolinska Institutet friskvårdsbidrag på maximalt 1500 kr per år samt en timmes friskvård per vecka på arbetstid. Kontakta ekonomienheten om utbetalning av friskvårdsbidrag. E-post: ekonomi@fyfa.ki.se

FyFa Forum
Se FyFa Forum

FyFa Newsletter
Gunnar Schulte, redaktör

Se FyFa:s nyhetsbrev

Företagskort (FyFa:s kreditkort) 
Kontakta Anna Jutman eller FyFa ekonomi: ekonomi@fyfa.ki.se

Första hjälpen
Hina Mohsin ser till att sjukvårdsmateriel för första hjälpen finns tillgänglig i lokalerna. 

G

Gemensam utrustning
Gemensam utrustning på FyFa (länk till FyFa:s intranät, fungerar enbart inom FyFa) visar en lista över labbutrustning på FyFa som alla forskargrupper kan använda.

H

Halvtidskontroll
Half-time review at FyFa

Husansvariga hos Akademiska hus
Sök efter husansvariga på campus (länk till akademiskahus.se)

I

Institutionsråd
Enligt konsistoriebeslut ska varje institution ha ett institutionsråd, som är ett rådgivande organ till prefekten. Ordförande i institutionsrådet är prefekten. 

Intranät
Ylva Haraldsdotter, redaktör för FyFa:s intranät 

IT vid FyFa
Renée Andersson, IT-ansvarig

J

K

Kamera
Hos Sofia Schilken finns institutionens digitalkamera att låna. 

KIMKAT (KI:s personalkatalog)
Sarah Kullgren, personalhandläggare

Kolsyreis
Underhåll, beställning och byte av gasflaskor: service@fyfa.ki.se

Kommunikation
Ylva Haraldsdotter, kommunikatör

Kommunikation och IT-kommittén (Kom-IT-Kom)
Renée Andersson, IT-ansvarig eller Ylva Haraldsdotter, kommunikatör

Kontrakt
Alla kontrakt, gåvobrev och avtal ska alltid lämnas/skickas i original till administrativ chef Eva Gipperth

Kopiatorer
Michael Elm hjälper till med krånglande kopiatorer/skrivare. Mejla service@fyfa.ki.se. Beställning av ny toner görs av forskargrupperna själva. 

Kopieringspapper
Kopieringspapper finns att hämta bredvid postrummet på farmakologen, och på fysiologen innanför den röda dörren vid postfacken på nedre plan. 

Kreditkort (FyFa:s)
Kontakta Anna Jutman eller FyFa ekonomi: ekonomi@fyfa.ki.se

Kuvert
Kuvert med institutionens logotyp och adress finns att hämta i postrummet på farmakologen, och vid postfacken på bottenplan på fysiologen (von Eulers väg 6-8). Beställning av fler kuvert: service@fyfa.ki.se

Källsortering av avfall
Michael Elm, tekniker. Kontakt: service@fyfa.ki.se

L

Laboratoriedisk
(i farmakologihuset). Kontakt: service@fyfa.ki.se 

Lagerbutiken med laboratorie- och kontorsmaterial
Farmakologens bottenvåning, Nanna Svartz väg 6a. Öppettider: kl. 13:00-15:00, måndag-fredag. Kontakt: service@fyfa.ki.se

Larm och lås
Michael Elm, tekniker (e-post: service@fyfa.ki.se). 

Likabehandlingsombud
Camilla Fors Holmberg, personalchef 

Lokaler; fördelning/tilldelning och hyror
Prefekten beslutar om fördelning av lokaler och lokalhyror.

Lokalbokning (bokning av föreläsningssalar på FyFa och KI)
På FyFa är det enbart utbildningsadministratörerna som kan boka rum och föreläsningssalar i bokningssystemet TimeEdit. Skicka ett mejl till Eva Lindgren för att boka lokaler. 

Se tillgängliga lokaler i TimeEdit (välj "Lokalöversikt Campus Solna") 

Lokalvård
Avtal och städfrekvenser: Åsa Wiktorsson, intendent

Lön
Kontakta i första hand personalchef Camilla Fors Holmberg om du har frågor om lön. Prefekten beslutar i anställnings- och löneärenden. 

M

Miljö och hållbar utveckling
Åsa Wiktorsson, intendent på FyFa

​Miljöombud
Åsa Wiktorsson

N

Nycklar, lås och passerkort
Michael Elm (e-post: service@fyfa.ki.se) Se även Passerkort på FyFa

O

P

Paketleveranser
Nödvändiga uppgifter för att paket ska hitta till rätt mottagare på FyFa:

  • leveransadress med postnummer (171 77 Stockholm; ej box-adressen!)
  • namn och telefonnummer till mottagaren
  • namn och telefonnummer till avsändaren
  • innehållsbeskrivning.

Hina Mohsin hjälper till med paketleveranser. Mejla service@fyfa.ki.se

Pappersinsamling
Michael Elm ansvarar för att de vita tunnorna för kopierings- och tidningspapper töms varannan vecka. Kontakt: service@fyfa.ki.se

Parkeringsdekaler
Finns hos Sofia Schilken, Camilla Fors Holmberg, Azar Baharpoor, Sarah Kullgren och Åsa Wiktorsson.

Passerkort
För att få ett passerkort krävs ett påskrivet intyg. Intyget kan skrivas på av Camilla Fors Holmberg, Stefan Eriksson, eller Eva Gipperth. Ta med intyget till Aula Medica, Nobels väg 6 där passerkort utfärdas mån-fre 08:30-16:00. Ditt passerkort måste sedan kodas in på FyFa. Läs mer och ladda ned intyg för passerkort

Post (intern)
Delas ut på institutionen av Hina Mohsin. Kontakt: service@fyfa.ki.se.

Press
Ylva Haraldsdotter, kommunikatör, kan assistera vid presskontakter eller vidarebefordra till Karolinska Institutets presstjänst. 

Protokoll
Se FyFa:s intranät: Protokoll (länk till FyFa:s intranät, fungerar enbart inom FyFa).

Q

R

Redovisningar: ekonomiska, till anslagsgivare
Alla ekonomiska redovisningar ska undertecknas av berörd forskare och administrativ chef innan de skickas till anslagsgivaren.

Registratur
FyFa:s registratur, e-post: registrator@fyfa.ki.se. Registratorer på FyFa är Ylva Haraldsdotter och Sarah Kullgren

Rehabilitering
Berörd arbetsledare ansvarar i första hand för den egna personalen. Om fördjupade aktiviteter/kontakter behövs, kontakta Camilla Fors Holmberg, personalchef. 

Reseräkningar
Ekonomiadministratör Filip Malec eller personalhandläggare Sarah Kullgren

Resursfördelning och budget på institutionsnivå
Eva Gipperth, administrativ chef. 

S

Samverkansgrupp
Arbetstagarorganisationer och arbetsgivare möts en gång per månad för dialog och information kring samverkansfrågor. Kontakt: Camilla Fors Holmberg, personalchef. 

Shop
Farmakologens bottenvåning, Nanna Svartz väg 6a. Öppettider: kl. 13:00-15:00, måndag-fredag. Kontakt: service@fyfa.ki.se

Sjukanmälan/friskanmälan
Görs omgående till din arbetsledare samt till Sarah Kullgren eller Sofia Schilken första sjukdagen. Friskanmälan gör du själv i PA-webben vid återkomst efter sjukledighet.

Skrivare
Michael Elm hjälper till med krånglande kopiatorer/skrivare. Kontakt: service@fyfa.ki.se. Beställning av ny toner görs av forskargrupperna själva.

Skyddsombud

Streckkoder
Beställning av upptryckning eller nya streckkoder: service@fyfa.ki.se

Studieadministration för forskarutbildningen
Sofia Pettersson, studieadministratör. E-post: fyskursexp@fyfa.ki.se 

Studierektorer för forskarutbildningen

Studieadministration för grundutbildningen

Studierektorer för grundutbildningen

Städning
Avtal och städfrekvenser: Åsa Wiktorsson. Kontakt: service@fyfa.ki.se

T

Telefoni
Renée Andersson, telefoniansvarig

TimeEdit
På FyFa är det enbart utbildningsadministratörerna som kan boka lokaler i bokningssystemet TimeEdit. Skicka ett mejl till Eva Lindgren för att boka lokaler. 

Se tillgängliga lokaler i TimeEdit (välj "Lokalöversikt Campus Solna") 

Transporter, flytthjälp m.m.
Michael Elm. Mejla service@fyfa.ki.se

U

Utbildningsansvarig för grundutbildning på FyFa
Elisabet Stener-Victorin

V

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
Ylva Haraldsdotter, kommunikatör

Verkstadsteknik
Michael Elm hjälper till med verkstadstekniska uppgifter. Mejla service@fyfa.ki.se

W

Webb, intranät
Ylva Haraldsdotter, kommunikatör

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Institution