Deltagare sökes till studie om LADA, en variant av diabetes

Published 2015-06-17 14:04. Updated 2015-06-25 11:13

LADA (Latent Autoimmunde Diabetes in Adults) utgör c:a 10% av typ 2 diabetes och är en speciell typ av diabetes där bästa behandling inte är känd. Det hoppas vi BALAD studien skall ge svar på. 

Om studien

Studien vänder sig till kvinnor och män i åldern 30-75 år som haft diabetes (LADA) i högst tre år. Du får endast behandlas med Metformin förutom kost och motion.

Deltagarna lottas till att i tillägg till Metformin antingen ta ytterligare en tablett eller insulin till natten. Du kommer att gå på regelbundna kontroller hos läkare och sjuksköterska i två år med möjlig förlängning i ytterligare två år. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Alla besök är avgiftsfria.

Studien genomförs i Sverige och i Norge.

Anmäl ditt intresse till studien här

Ansvarig forskare

Ansvarig forskare för studien är Anneli Björklund, docent, överläkare, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Docent

Anneli Björklund

Telefon: 08-517 794 58
Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Anneli.Bjorklund@ki.se

 

Länkar

ForskningspersonFörsöksperson