Utlysningar SFO-Vård

This page in English

Aktuella utlysningar

Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers 2017

Juniora forskare inom vårdforskning vid KI med doktorsexamen kan ansöka inom 7 år från disputation. En junior forskare eller grupp bestående av två eller tre juniora forskare anknutna till KI får bjuda in en etablerad internationell forskare för att diskutera och ev. etablera forskningssamarbeten.

Sista ansökningsdag: OBS! Ansökningstiden förlängd till 1 december 2016.

Global Bridges 2017 information

Ansökningsblankett

 

Vårdvetenskap