Utlysningar SFO-V

This page in English

Aktuella utlysningar

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap utlyser finansiering för upp till fyra postdoc/forskarassistenter 2017-2019

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap vid Karolinska Institutet söker framtidens forskare och ledare. Vi utlyser nu finansiering för unga forskare inom områdena Co-creation, Self-management, eHealth och/eller Bio-behavioral health care science.

Se nedan för fullständig information och ansökningsförfarande.

Sista ansökningsdag: 13 februari, 2017 (12.00)

Information

Bilagor:

Application form

Certification form

Läs bedömningskriterierna:

Assessment criteria

Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers 2017

Juniora forskare inom vårdforskning vid KI med doktorsexamen kan ansöka inom 7 år från disputation. En junior forskare eller grupp bestående av två eller tre juniora forskare anknutna till KI får bjuda in en etablerad internationell forskare för att diskutera och ev. etablera forskningssamarbeten.

Enligt beslut kommer sex nominerade internationella seniora forskare att bjudas in till Global Bridges hösten 2017. Läs beslutet här.

Vårdvetenskap