Utbildning och föreläsningar om biobankning

This page in English

En viktig del av KI Biobanks uppdrag är att utbilda och informera om biobanker och biobanksprover. Både gällande nationella regler och riktlinjer, samt möjlighet till samarbeten, och mer lokal information specifik för KI och KI Biobank.

Nästa kurstillfälle

Karolinska Institutet anordnar i samarbete med BBMRI.se en enveckas kurs på KI om biobankning – "Biobanking as a resource for biomedical research". Målet med denna kurs är att ge doktorander, forskare och professionen inom vård, forsking och industri kunskaper om värdet av biobanker och hur man som forskare kan nyttja denna resurs för egen forskingen. Kursen behandlar också grundläggande begrepp inom biobanksforsking, såsom analysteknologier och provanalys, biologisk kvalitet, data hantering, etiska och rättsliga ramar samt praktiska överväganden när nya prover ska samlas in. 

Nästa tillfälle för kursen är den 18-22 april 2016. Kursen ges på engelska.

För mer information och anmälan

Vid frågor kontakta Gunnel Tybring

Kursansvarig

Gunnel Tybring

Telefon: 08-524 836 40
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
Institution: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Gunnel.Tybring@ki.se

Föreläsningar

Vi föreläser om biobanker på olika forskarskolor på KI och det finns även möjlighet att kontakta KI Biobank för specialföreläsningar om så önskas.

Regelbundet ordnas även informationsdagar där både interna och externa forskare bjuds in.

Kurs