Strategiskt forskningsområde inom molekylär biovetenskap – SciLifeLab

This page in English

SciLifeLab är ett nationellt centrum för molekylär biovetenskap med inriktning på hälso- och miljöforskning. Centret kombinerar den bästa tekniska kompetensen med fördjupade kunskaper om translationell medicin och molekylär biovetenskap.

  

Science for Life Laboratory – SciLifeLab –  är ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet, men fungerar som en nationell resurs för hela Sverige. Infrastrukturen vid SciLifeLab innehåller avancerad teknik för så kallad high-throughput molekylär biovetenskap. SciLifeLab är beläget på två noder: en i Stockholm och en i Uppsala. Fler än 200 forskargrupper är knutna till SciLifeLab.

SciLifeLabs historia

SciLifeLab bildades med regeringsstöd 2010. SciLifeLab började som en gemensam ansökan från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och ett initiativ från Uppsala universitet för strategiska forskningsmedel inom området molekylär biovetenskap. Regeringen tillförde ytterligare medel år 2013 och gav också SciLifeLab uppdraget att vara en nationell resurs.

SciLifeLab vid Karolinska Institutet

SciLifeLab at TomtebodavägenStockholms nod SciLifeLab är beläget på Tomtebodavägen på Campus Solna. Närheten till KI och Karolinska Universitetssjukhuset underlättar avsevärt samarbeten med kliniskt orienterade grupper och ger dessa grupper tillgång till etablerad infrastruktur.

De tidigare medlen för SciLifeLab inom ramen för de strategiska forskningsområdena (SFO), frigjordes 2013 för forskning inom respektive universitet. För att hantera KI:s verksamhet på SciLifeLab beslutade då Styrelsen för forskning för att skapa KI SciLifeLab gruppen.

KI SciLifeLab-gruppen     

KI SciLifeLab gruppen har i uppdrag att förvalta de tillgängliga SFO-medel och anläggningar inom SciLifeLab, samt att stödja KIs vetenskapliga direktörer vid SciLifeLab i deras uppgift att ge information till forskare vid KI om hur och till vad man kan använda SciLifeLab. Medlemmarna i gruppen är: 

Ytterligare personer kan höras i vissa frågor. Marie Wahren-Herlenius och Karin Dahlman-Wright ingår även i styrgruppen för SciLifeLabs Stockholmsnod.

SciLifeLab idag

SciLifeLab_computingIdag är SciLifeLab ett nationellt centrum som utvecklar, använder och ger tillgång till avancerad teknik för molekylär biovetenskap med fokus på hälsa och miljö. Det nationella SciLifeLab tillförs 150 miljoner kronor per år i statliga medel. Medel tillförs också för läkemedelsforskning. Forskare från hela Sverige kan använda SciLifeLabs teknik och know –how.

Kontaktpersoner vid Karolinska Institutet

Prodekan

Marie Wahren-Herlenius

Telefon: 08-517 734 31
E-post: Marie.Wahren@ki.se

Handläggare

Mats Andersson

Telefon: 08-524 862 47
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Mats.Andersson.2@ki.se

Länkar

Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologiCell- och molekylärbiologiTranslationsforskning